zprávy
Typography

Když jsem byl na Dnu školní radosti Základní školy náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu minulý rok poprvé, přišlo mi to jako vtipný nápad na ukončení školního roku, a když přišlo pozvání na letošní rok, nezaváhal jsem ani chvíli.

Jenže jenže... v programu stály větičky "V případě nepříznivého počasí se celá akce ruší s výjimkou vyhlašovacích ceremoniálů (v budově školy). Mokrý program budou mít pro své třídy připraven třídní učitelé." A ono ráno pršelo, lilo, krápalo a bylo vůbec všelijak nevlídno, tak jsem usoudil, že v tomhle se asi nic konat nebude. A až v okamžiku, kdy jakž takž vysvitlo slunko a já vyrazil za úplně jiným účelem do civilizace, při kontrolní obchůzce jsem zjistil, že jsem hrubě podcenil odolnost školní mládeže a přišel tak o část programu sportovních soutěží, konkrétně o celý první stupeň...

Takže stejně jako loni citace z programu:

Den školní radosti bude vyplněn především sportovními soutěžemi, které pro třídy 1. a 2. stupně připravil Aleš Ondráček. Soutěže také rozhodnou o konečném pořadí v celoškolním soutěžení mezi třídami.

Součástí Dne školní radosti budou doplňkové akce – barevný den, vyhlášení nejlepších sportovců a žáků školy, ocenění sběračů tříděného odpadu, tombola – maximálně 4 na žáka.

Každá třída na 2. stupni sestaví smíšená šestičlenná družstva (3 chlapci + 3 dívky). Na prvním stupni osmičlenná družstva (4 chlapci + 4 dívky). Družstva připravují společně s žáky třídní učitelé.

Harmonogram dopoledne:

08.30-09.30 – soutěže pro první stupeň

10.00-10.50 – soutěže pro 6. a 7. ročníky

10.50-11.10 – vyhlášení nejlepších studentů a sportovců, výsledky celoročního hodnocení šestých a sedmých ročníků

11.10-11.30 – vyhlášení nejlepších sběračů (za přítomnosti zástupců města a Ekoservisu)

11.30-12.00 – tombola (lístky do tomboly budou od rána prodávat dívky z devátého ročníku)

12.00-12.40 – soutěže pro 8. - 9. ročník, výsledky celoročního hodnocení osmých a devátých ročníků

Příprava soutěží: Aleš Ondráček; realizace: Aleš Ondráček, Václav Zemler

Hlasatel, příprava tomboly, vyhlašování výsledků: Václav Zemler

Organizační zajištění: Miloš Frídl

Výsledky vypadají takto:

Organizátoři píší:

Součástí Dne bylo vyhlášení celoročního hodnocení: 1. místo v kategorii 6. – 7. tříd obsadila třída 6. B, v kategorii 8. – 9. tříd třída 9. B. Nejlepším studentem byl vyhlášen Vojta Petrásek, nejlepším sportovcem Martin Vaňák, nejlepší sportovkyní Simona Čurdová.

Zástupce Ekoservisu vyhlásil nejlepší sběrače školy – Filip Damašek a třída 3. A. Současně předal řediteli školy dárkový poukaz na Kč 5 000,-. Školní parlament zorganizoval Barevný den, kdy se nejvíce líbila třída 5. B a třída 9. B. Ovocné balíčky do soutěží připravila společnost HOKA s.r.o.

Došlo i na tombolu, kde bylo připraveno 70 cen. Celkově se celý Den školní radosti moc vydařil, za což patří dík nejen organizátorům, ale také všem účastníkům a přihlížejícím.

Barevný den vítězně:

Obrazem ze zbytku dne (od cca 10:00 až do konce):

A pro připomenutí rok 2015 ->

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

ee Snapseed

videa_z_výběžku

vandej

k_fix_cz

pojdte se kouknout)