Tak prý nám ta naše země pomalu vysychá. Hlavně o Moravě se při tom mluví, najmě o té jižní. Tak se mi teď dostalo příležitosti přesvědčit se o tom na vlastní oči. Vyhradil jsem si na to týden v Modrých horách, na Vrbici, odkud bys do Velkých Pavlovic koštýřem dohodil a na druhou stranu do Čejkovických sklepů přes dva kopce dohlédl.

Zhruba 1,5 km severovýchodně od horní části obce Poutnov (v Karlovarském kraji, v jihovýchodní části Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, v místech, kde se rozprostírá Tepelská vrchovina) u bývalé cesty do nedaleké Tisové se nachází v lukách malý židovský hřbitov.

Na stejnojmenném vrchu v nadmořské výšce 594 m n. m. asi 0,5 km severozápadně od Řepčic na Litoměřicku stával hrad Panna (původně snad Panna Maria).

Jihovýchodně nad obcí Kyselka ve svahu vrchu Bučina v kdysi atraktivní lázeňské lokalitě stojí kamenná rozhledna, nesoucí stejné jméno jako vrch, na němž je umístěna.

Další články...

videa_z_výběžku

vandej

k_fix_cz

pojdte se kouknout)