vnitrozemí
Typography

Zhruba na půli cesty mezi Sokolovem a Horním Slavkovem, těsně za hranicí CHKO Slavkovský les, leží bájný vrch Krudum, na němž stávala a už zase stojí rozhledna.

Jeden z nejvýznamnější bodů Slavkovského lesa je Krudum s výškou 838 m.n.m. Ještě poměrně nedávno bylo možno v literatuře, věnované rozhlednám, najít povzdech nad zánikem místní vyhlídky, zvané Kempfova. Místo ní tu však od roku 2008 stojí nová impozantní kovová věž, sloužící primárně Českému telekomunikačnímu úřadu.

V bibli rozhlednářů, knize Jana Nouzy Rozhledny Čech, Moravy a Slezska, lze na stranách 88 a 89 najít exkurz do historie předchozí kamenné stavby, některé další detaily jsem našel v encyklopedii Sokolovsko - umění, památky a umělci do roku 1945 Vladimíra Prokopa a Lukáše Smoly:

Zásluhu na vybudování měla loketská odbočka německého vlastivědného spolku Eghalanda Gmoi, která se rozhodla stavbu věnovat památce Andrease Kempfa (1865-1929), významného lékaře a rodáka z nedalekého Krásenského Lánu, který byl zřejmě otcem myšlenky postavit zde vyhlídkovou věž. Po studiu na lékařské fakultě ve Vídni se později stal vrchním lékařem na tereziánské akademii a většinu života strávil ve Vídni, ale na svůj rodný kraj nikdy nezapomněl. Vracel se k němu ve svých prózách, psaných v chebském dialektu. Tři roky po jeho smrti, 11. září 1932, byla na Krudumu otevřena rozhledna nesoucí jeho jméno. 

Náklady na stavbu kamenné desetimetrové věže byly pokryty z darů a výnosů Kempfovy knihy, věnované právě kraji kolem Krudumu. Stavbu řídil sokolovský stavitel Adolf Marsch. Otevření a vysvěcení se stalo významnou kulturní a společenskou událostí (na stavbě v době krize našla práci řada nezaměstnaných). Slavnost byla zahájena oslavným chorálem To je den Páně /Das ist der Tag des Herrn/. Hlavní proslov v místním nářečí pronesl místodržící poštovní sekretář Karl Cawrnoch z Karlových Varů. Ve své řeči vysoko vyzdvihl práci, dílo a odkaz A. Kempfa pro zdejší region. Zdůraznil význam jeho činnosti v hlavním městě mocnářství a nepopsatelný vděk místních obyvatel. Sliboval, že ti mu jeho práci pro rodný kraj nikdy nezapomenou a navždy jej budou nosit ve svých srdcích. Církevní ceremoniální obřad provedl P. Bayan /kněz Řádu křížovníků s červenou hvězdou z Lokte/. Na závěr promluvil jménem „Spolku starých pánů“ ředitel střední školy ze Stříbra J.Pfrogner /kterou A. Kempf před lety absolvoval/. Hladký průběh akce i po setmění zajišťovalo umělé osvětlení pana Josefa Topinky z Horního Slavkova, který dodával proud žárovkám z vlastní benzinové elektrocentrály.

Zdálo by se, že kamenná rozhledna musí přetrvat věky, zvláště na tak atraktivním místě. Jenže po druhé světové válce upadla v zapomnění a místo sloužilo jako vojenský prostor. Bez jakékoli údržby byla masivní rozhledna, připomínající hradní věž s cimbuřím, v 70. letech 20. století (podle jiných pramenů v roce 1981) tehdejším majitelem (Státní statky Rovná) srovnána se zemí. Na Krudumu zůstala jen symbolická hromada suti.

Podle některých výzkumů zřejmě kamenná stavba nebyla tou první ->

Dle nových pramenů roku 2001 vznikla společnost Krudum a spol., která si po vzoru svých předchůdců vytkla za cíl opětovné postavení původní rozhledny. Její snaha však ztroskotala na nedostatku financí, protože náklady na obnovu rozhledny v původní podobě se odhadovaly na 16 až 25 milionů korun. 

V roce 2005 se ozval Český telekomunikační úřad se snahou vystavět na Krudumu svůj stožár sloužící jako monitorovací stanice kmitočtového spektra. Zatímco město Loket i Karlovarský KÚ podpořily myšlenku na stožáru vybudovat schodiště s vyhlídkou, sokolovský KČT se postavil proti výstavbě typizované a nevzhledné konstrukce. Záměr podpořila i petice. Výstavbu však nakonec radnice v Lokti prosadila a s výstavbou věže bylo započato na jaře 2008 úpravou vrcholových partií a vybudováním přístupové cesty. Dokončení věže proběhlo v červenci 2008 firmou Techniserv s.r.o. Schodiště s vyhlídkou byly vybudovány za téměř 4 miliony korun za přispění okolních měst a obcí, krajského úřadu a sponzorů. 15. 10. 2008 byla věž otevřena a nyní slouží i turistům. O její provoz se stará společnost Loketské městské lesy. Součástí (oploceného) areálu je i technologický kontejner, jehož vlastníkem je zmíněný Český telekomunikační úřad.

Věž je vysoká 60 metrů, vyhlídková plošina je ve výšce 29,5 metrů a vede na ni 152 schodů. Výhled je na Slavkovský les, Krušné a Doupovské hory, Ašsko...

Vrchol s rozhlednou je přístupný z několika stran, ale pouze pro pěší či cyklisty. Od Sokolova přes obec Hrušková po žluté, z níž míří na Krudum místní odbočka, ze druhé strany zelená mezi Loktem a Mariánskými Lázněmi. Nebo ze směru od Horního Slavkova po slinici do Třídomí, a tady se u hájovny napojit buď na žlutou, nebo na zelenou.

Jak je snad z fotografií vidět, chce to jen trefit počasí - byť je rozhledna volně přístupná, jsou okamžiky, kdy rozum doporučí neriskovat, i když jsou její dveře otevřené. Jednak bylo na první pohled jasné, že z rozhledu nic nebude, když se polovina výšky ztrácela v mlze, jednak už první schody byly pokryty silnou námrazou. Nezbývá mi tak nic jiného, než tohle místo zařadit na čím dál rozsáhlejší seznam "sem se jednou musím vrátit".

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

ee Snapseed

nabídka_pracovní (2)

vybezek obecny

videa_z_výběžku

vandej

k_fix_cz

pojdte se kouknout)