weby pro nejsevernější čechy

Začínáme vzpomínat

Pomalu se blíží další státní svátek, který nám nedávná historie přesunula o jeden den vpřed a přejmenovala ho ze dne osvobození na den vítězství.  Těžko říct, co druhá světová válka a její konec říká dnešní generaci, když je pro ně nesrozumitelnou a vzdálenou záležitostí i listopad roku 1989.

Na městském hřbitově ve Varnsdorfu se v pátek dopoledne 4. května 2012 sešlo na tradičním pietním shromáždění, pořádaném Okresním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, pár pamětníků, nějaká mládež ze škol a něco oficiálních osob. Na úvod pohovořil JUDr. Miroslav Majzlík, předseda svazu, poté dojemně starosta města Martin Louka a nakonec historicko-dokumentárně Jiří Sucharda. Ktož sú boží bojovníci, hymna, květiny, chvilka ticha a obchůzka po místech, která jsou s výročím konce války spojena. Opravdu nezapomínáme?

Tagy