weby pro nejsevernější čechy

Vrrr haf haf štěk

Jak už tady zaznělo, v sobotu 5. května 2012 jsme se poránu sešli v Doubici, abychom se odtud zase postupně rozešli. Koná se tu totiž 5. ročník soutěže barvářů. Nejde ale o žádné klání natěračů, nýbrž soupeření ušlechtilých hafanů, kteří ale na rozdíl od titulku mlčí. Kdy se vám naposledy stalo, že jdete v houfu psů a je absolutní ticho?

Poněkud zvláštně se akce, umístěná na rozhraní národního parku České Švýcarsko a Lužických hor, jmenuje Krušnohorské derby, ale co už. Podle plakátu je pořadatelem Českomoravská myslivecká jednota, o.s. Okresní myslivecký spolek v Děčíně ve spolupráci se správou již zmíněného NP a Českomoravským klubem chovatelů barvářů při ČMMJ (oblast č. 1 – Most, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice).

V pátek byl sraz a nějaké fotograficky nezajímavé organizační záležitosti, den druhý – sobota – začínal u penzionu Hubertus losovačkou (nikoli karlovarskou, ale pořadovou), v níž se určovaly čísla stop. Přesun do lesa, kde už vesele smaží, peče, vaří a čepuje stánek s občerstvením, ale kde jsou hlavně v porostu z polní cesty připraveny zmíněné stopy. Soutěžní dvojice pán & pes postupně vyrážejí ke svému číslu, odkud za dohledu řady v uctivém a nerušivém odstupu užaslých diváků vyráží pes po stopě – barvě. Klopýtáme přes pařízky, větve a borůvčí za psem, který na konci své cesty objevuje vytouženou zvěř. Když dorazí další psi, ozve se poprvé štěkot, jak „majitel“ brání svou kořist.

Les voní, bzučí a cvrliká, sluníčko se opírá, nicméně jedna stopa stačí, onačejší fotky asi nebudou, vyrážíme tedy na další akce a uvidíme, co zítra. Haf howgh.

Tagy