weby pro nejsevernější čechy

Kam vyrazit v pracovních dnech (třicátý první týden roku 2019)

Překulujeme se do druhé poloviny prázdnin, začíná srpen.

Mrtvá sezóna. Vlastně není o čem psát. Na pouti jsem už byl. Jedinou výjimku představuje pozvání na úterý 30. července 2019 do Všemil. Tudíž budu citovat z FB obsáhleji:

Vážení a milí, dovolte mi, abych Vás jménem spolku Dolský mlýn a obce Jetřichovice srdečně pozvala na přátelské setkání do Všemil u příležitosti slavnostního vysvěcení hřbitovní kapličky ve Všemilech.

Těšíme se na milé setkání s Vámi v úterý, dne 30.července 2019 v 18°°h ve Všemilech, ve skalní kapli sv.Ignáce. Po mši budeme pokračovat společně do areálu všemilského hřbitova.

Stavba hřbitovní kaple se uskutečnila s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti, Sudetoněmeckého krajanského sdružení Heimatverband Kreis Tetschen-Bodenbach e.V., obce Jetřichovice a soukromých dárců.
Návrh objektu sponzorsky zpracoval pan Ing. arch. Marek Prchlík (musím přiznat, že jsme návrh nepatrně upravili) Projektovou dokumentaci sponzorsky připravil a veškeré podklady ke stavbě vypracoval Ing.František Babica.

Jinak je prostě čas výletů, návštěv památek, galerií a dalších kulturních stánků a statků. Vybírejte z plakátků, v našem kalendáři, ale i kdekoli jinde, pokud o nějakém zdroji informací víte.