weby pro nejsevernější čechy

Pohádkový advent (rodinný betlém v Jiříkově 2019)

V sobotu 7. prosince 2019 se v Jiříkově v režii Pohádkového lesa uskutečnil již 6. pohádkový advent u lidového betlému.

Životní jistoty potěší, to je bez debat. Tři nové figury v betlému, horký čaj a plné tácy sladkostí, balonky s přáníčkem. Slovo otce Hynka a požehnání betlému. A samozřejmě ten nejmikulášovitější Mikuláš se spoustou dárků. Nejstaršímu obdarovanému „dítěti“ bylo už 96 let!

Rok 2017 ->, rok 2016 ->, rok 2015 ->, rok 2014 ->

Tagy