weby pro nejsevernější čechy

K pramenům Křinice [TIP NA VÝLET]

Svou pouť je třeba začít od železniční stanice v Krásné Lípě. Odtud se vydáte po modré turistické značce k samotným pramenům, což dělá přibližně 4 km. Tam se nachází tzv. „Tři studánky“, jež jsou upraveny pro turisty od roku 1907 a poté obnoveny v roce 1990 KČT Krásná Lípa. Hlavní pramen je krytý dřevěným altánkem.

Samotná Křinice tvoří ve svých 8 km státní hranici se SRN. Po 17 km opouští území České republiky a protéká Saským Švýcarskem, aby nakonec vyústila v Bad Schandau do Labe. Celá délka toku je asi 38 km.

Z pramenů můžete pokračovat stále po modré turistické značce do obce Studánka, zde přejdete hlavní silnici (modrou značku už opouštíte) a pokračujete již po neznačené trase kolem hřbitova na vyvýšeninu Valy (543 m.n.m.). Toto místo mělo velmi strategický význam, jelikož ovládalo široké okolí. K vidění tu jsou pozůstatky valů švédského ležení z třicetileté války. V květnu 1642 oddíly generála Wrangela právě odtud dobyly a zničily ohnivými střelami hrad Tolštejn.

Z Valů se vydáte přes pastviny dolů na neznačenou cestu, po které se dáte doprava na hlavní silnici a po cestě, která odbočuje vlevo, půjdete stále rovně, až dojdete do zaniklé osady Světlík. Světlík stále skýtá několik domů a zachovalý větrný mlýn, postavený v roce 1843. V chodu byl až do roku 1945. Rybník Světlík (22 ha) má kolem sebe nádhernou přírodní rezervaci o 30 ha. Ryby se v něm smí chytat jen na hrázi a výběr je opravdu pestrý, v rybníku plave na 22 druhů ryb. Také zde hnízdní mnoho vzácných ptáků, můžete spatřit jestřába popelavého a orla mořského.

mlyn

Neznačená cesta, která se z tohoto místa vine dolů, míří do Horního Podluží kolem kozí farmy Žofín. Nedaleko nádraží Horní Podluží je možnost občerstvení v penzionu Jana či v hotelu Slavia. Délka celého výletu je kolem 10 km, terén se označuje za lehký. K doporučení je turistická mapa KČT číslo 13 nebo turistická mapa Krásnolipsko.