weby pro nejsevernější čechy

Z činnosti Salesiánského klubu mládeže Rumburk-Jiříkov

I když máme Lužické hory skoro za městem, do letošního roku se nám tam nedařilo sehnat ubytování přijatelných parametrů a ceny. To se konečně změnilo a s více jak třiceti dětmi jsme z jiříkovského náměstí vyrazili 27. července 2013 do Mařenic. Tam nás čekala budova bývalé školy, kde jsme měli vše, co k našemu čtrnáctidennímu pobytu potřebujeme. Jak si už děti, které s námi jezdí pravidelně, zvykli, hlavní náplní tábora jsou výlety do blízkého i vzdáleného okolí. Vzhledem k tropům, které během tábora panovaly, došlo i na koupání v blízkém rybníku a výletu do aquaparku ve starých Splavech. Během prvního výletu, který připravil Aleš Hofman a Tomáš Michlík, jsme navštívili Panskou skálu, děti se podívaly do sklárny v Práchni, kde si mohli vyzkoušet zajímavou práci sklářů. Přes Polevsko jsme došli až pod horu Klíč. Výstup na něj byl celkem náročný, ale výhled z vrcholu byl parádní. Během dalších výletů se děti podívali na horu Luž i Hvozd, na Jánské kameny a při cestě z výletů se mohli zchladit ve studené vodě přehrady Naděje. Podívali jsme se na vojenské opevnění a navštívili muzeum Čtyřlístku v Doksech. A když se na žádný výlet nešlo tak bohatý program plný soutěží v okolí školy pro děti připravovali Ivetka Poučová, Míša Garžová, Denis Pohl a Martin Tančibok.

Během tábora jsme přivítali také několik zajímavých návštěv. Jako první mezi nás zavítala poslankyně Parlamentu, paní Lenka Kohoutová. Hned po příjezdu se zapojila do soutěží jako členka jednoho z družstev. Děti se v přestávce mezi soutěžemi osvěžili melounem od paní poslankyně a následovala diskuze s dětmi, které ji příjemně překvapili znalostmi občanské nauky a položili ji několik všetečných dotazů. Další, kdo se na děti přijel podívat byl pan Marek Sklenář, salesiánský vikář. Ten děti seznámil s historií Salesiánů, pod jejichž hlavičkou tábory a další akce pro děti připravujeme. Hodně zajímavá byla návštěva moderátorů radia Impuls, kteří tábor navštívili v rámci akce, při které celé léto každý den jsou na jednom táboře. Spolu s námi připravili dětem budíček, zúčastnili se rozcvičky a části dopoledního programu. Během toho několikrát z tábora s dětmi vstoupili do živého vysílání rádia a na webu rádia je i video z tábora. Ještě než se moderátoři Aleš Růžička a Matyáš Kaiser s dětmi rozloučili tak jim předali několik krabic s dárky.

Spoustu dalších dárků a věcí potřebných k chodu tábora nám věnovalo několik sponzorů. Mezi největší patří společnost Lidl a Ratio Rumburk s.r.o., ale velké díky patří i městu Jiříkov, občanskému sdružení Pohádkový les Jiříkov, krajskému úřadu Libereckého kraje, ODS, Národnímu parku České Švýcarsko, Českým drahám, firmě Fima Rumburk a pánům europoslancům Edvardovi Kožušníkovi a Hynku Fajmonovi.

Kromě lidí jmenovaných v článku patří velké díky a obdiv i „posádce“ kuchyně Jitce Garžové a Vlastě Pohlové, které se společně s Lídou Dvořákovou, která celý tábor zorganizovala, starali perfektně o žaludky všech účastníků tábora.

Ještě jednou velké DÍKY všem dospělákům, kteří dětem připravili kvalitní program na dva týdny prázdnin a to bez nároku na odměnu a ve svém volném čase.

Fotografie z tábora najdete na stránkách www.jiříkov.eu a www.skmrumburkjirikov.sdb.cz kde se na začátku září objeví seznam kroužků a akcí, které se již nyní v Salesiánském klubu mládeže pro děti připravují v začínajícím školním roce.

Jan Dvořák, dobrovolník Salesiánského klubu mládeže.