weby pro nejsevernější čechy

Loreta Rumburk dětem nově nabízí vlastní omalovánky a pracovní sešit

Loreta Rumburk má novinku pro děti. Školáci z mateřských a základních škol získají v Loretě Rumburk hravé informační materiály. Určeny jsou dětem z Česka a Německa.Loreta v Rumburku – Svatá chýše s ambitem (foto: Jiří Stejskal) Vícejazyčné „Loretánské omalovánky s příběhem“, pracovní sešit „Loreta pro děti“ i vybarvovací pohledy vydala Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Díky novým informačním materiálům se děti přístupnou formou seznámí s loretánskou legendou a nejhodnotnějšími částmi rumburské barokní památky. Hravé tiskoviny využijí malí návštěvníci při prohlídkách s rodiči, nebo při školních exkurzích. Přímo v Loretě Rumburk mají děti nově k dispozici velkoformátové dřevěné pexeso. Nové česko-německé materiály pro děti se poprvé představí v sobotu 14. září 2013 v 10.00 h. při Loretánských slavnostech 2013 v Rumburku. Pro děti bude během celodenního hudebního a divadelního programu připravena i speciální prohlídka kulturní památky, ta začíná po 15.00 h. Projekt Římskokatolické farnosti – děkanství Rumburk „Rumburská Loreta pro děti“ podporuje Ministerstvo kultury a Česko-německý fond budoucnosti.

Nově vytvořený česko-německý informační a výtvarný materiál poslouží dětským návštěvníkům a umožní jim smysluplné prožití času při návštěvě mariánského poutního místa – Lorety Rumburk. Určen je dětem předškolního věku a žákům základních škol z České republiky a Spolkové republiky Německo. Obrázky a hravé úkoly nakreslila malířka a učitelka Ivana Frimlová z rumburské Základní školy U Nemocnice. O fotografie a grafické zpracování se postaral Jiří Stejskal a tiskoviny vytiskla rumburská Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie. „Dvanáctistránkové omalovánky doprovází příběh o loretánské legendě – zázračné záchraně Mariina domku na křídlech andělů. Předškoláci si vystřihnou postavičku anděla, vyzkouší jednoduché počítání i poznávání barev. Starší školáci si pak díky dvoujazyčnému pracovnímu sešitu např. rozšíří slovní zásobu, rozluští tajné písmo, dokreslí mapu a poznají květiny, namalované v křížové chodbě Lorety,“ vysvětlil páter Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje farnosti v Rumburku a okolí. 

Dospělým návštěvníkům rumburské Lorety je nově určen písemný průvodce historií a architekturou, přeložený také do němčiny, angličtiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Památkově chráněnou Loretu Rumburk ročně navštíví více než 8 000 návštěvníků a poutníků z České republiky a zahraničí.

Klára Mágrová 

A čtenáři Výběžku.eu mají výjimečnou šanci nahlédnout i do vnitřku obou zmiňovaných materiálů: