weby pro nejsevernější čechy

Pokračuje restaurování výmalby ambitu v Loretě Rumburk

V Loretě Rumburk se restauruje dekorativní výmalba.Část křížové chodby Lorety Rumburk po restaurování. Foto Jiří Stejskal Ještě do konce září probíhají přímo před očima návštěvníků Lorety v Rumburku restaurátorské práce. Letošní obnova dekorativní nástropní a nástěnné výzdoby křížové chodby kolem Lorety začala v červenci. Díky akademickému malíři Martinu Martanovi a Romanu Ševčíkovi získávají v celoročně přístupné barokní kulturní památce původní podobu více než sto let staré malby. Klenby ambitu z poloviny 18. století znovu pokrývají iluzivní rozety, rokokové mušle a geometricky ztvárněné rostlinné motivy se zlacenými detaily. Obnovu rumburské Lorety ve výši 510 000 Kč v roce 2013 podpořilo Ministerstvo kultury, Biskupství litoměřické, Město Rumburk a Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Restaurátorské práce na záchraně dekorativní výmalby křížové chodby začaly v loňském roce a byly rozloženy do několika let.

Klára Mágrová

Akad. malíř Roman Ševčík při restaurování dekorativní výmalby ambitu Lorety v Rumburku. Foto Klára Mágrová

Porovnání vzhledu již hotové výmalby s částí, která na restaurování teprve čeká. Foto: Ivo Šafus