weby pro nejsevernější čechy

Sobotní prohlídky baziliky ve Filipově

Každou sobotu od 21. 9. do 26. 10. 2013 je možné navštívit baziliku ve Filipově. Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově, místní části Jiříkova se zájemcům otevře vždy v sobotu od 10.00 h. do 14.00 h. Římskokatolická farnost Jiříkov umožní prohlídku mariánského poutního místa nejen při pravidelných nedělních bohoslužbách od 10.30 h, ale na podzim 2013 také v sobotu. Bazilika se zpřístupní pro ztišení a modlitbu. Zájemci se současně dozvědí informace o historii tzv. Filipovského zázraku, zjevení Panny Marie těžce nemocné Magdaleně Kade dne 13. ledna 1866. Nejmladší mariánské poutní místo Litoměřické dicéze je spravováno Římskokatolickou farností Jiříkov. Monumentální novorománská poutní bazilika pochází z let 1873 – 1885.

Klára Mágrová

Další podrobnosti k prohlídkám sdělí:

Evelyn Bernardová, GSM 00420 605 932 373, e-mail: evelyn.bernardova@seznam.cz

Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů_Filipov u Jiříkova. Foto: Jiří Stejskal