weby pro nejsevernější čechy

Benefiční koncert Varnsdorf pro Ukrajinu

10. března 2022 se v sále Lidové zahrady uskutečnil benefiční koncert Varnsdorf pro Ukrajinu.
Pro téměř osm desítek lidí jako první zazpíval své protestsongy muž vystupující pod jménem Neznámý písničkář. Své vystoupení nazval Písní proti hrůze. „Hraju protestsongy, protože v týhle době se nic jinýho nedá…,“ řekl a později dodal: „Nemůžeme jim nahradit jejich domovy… ale ať maj pocit, že přijeli k dobrejm lidem na návštěvu.“ Své vystoupení uzavřel písní, kterou napsal v noci z 26. na 27. února třetí den okupace Ukrajiny. Můžete si ji přečíst v příloze k tomuto článku.

Jako druhá hrála a zpívala harmonikářka a písničkářka Jana Vébrová. Její vystoupení mělo tradiční energii: naplno prožitý zpěv s obrovskou dynamikou dokázal přehlušit i mezi stoly pobíhající dítka se psem. Jana Vébrová uzavřela své vystoupení písní, jež končí veršem: „U obzoru šumí tiše příští dobrodružství.“ V tu chvíli nebylo pochyb, že všichni v sále touží, aby významy „dobro“ a „družnost“ obsažené v posledním slově onoho verše se znovu naplnily, tak jako Janino přání „ať je brzy mír“!

Instrumentální duo Scott Ibex (kytara) & Ivan Paisrt (baskytara) uváděl roztomilou češtinou Scott. Jeho rodina sice už čtyři generace žije v USA, ale na svůj ukrajinský původ nezapomíná. Proto, jak sám řekl, jeho krev i srdce je na takovéto akci správně. A hned první píseň se jmenovala Blues pro Kijev. Poselství další skladby bylo obsaženo už v jejím názvu: „Úsměv putuje po světě.“ Celkovým projevem duo poskytlo vedle hudebního zážitku i prostor k zamyšlení.

Koncert uzavřela rocková kapela Na Knop Company, jejíž členové jsou z Liberce, Žandova, České Lípy a Varnsdorfu. Zemitý rock a zemitá slova: „lidstvo stůně“, „pánbůh se hněvá už delší čas a v dálce zvony bijou na poplach“. Opět varovné poselství, které by nemělo být přeslechnuto. Kéž by to velení útočících vojsk vyslyšelo a stáhlo své muže z cizího území zpět do domácích kasáren.

Benefiční koncert, který byl současně přenášen online na youtube, moderoval Miloš Kostlán, který kromě hudebníků na pódium pozval také zástupce pořadatelů Varnsdorf pro Ukrajinu Martina Musílka, Jana Šimka a Michaela Šatníka. Za své ukrajinské spoluobčany přišel poděkovat kapitán místního fotbalového týmu Pavlo Rudnytskyy.

Akci uspořádala iniciativa Varnsdorf pro Ukrajinu ve spolupráci s Lidovou zahradou, která ji podpořila i finančně, když 25 % z tržby v průběhu akce věnovala ve prospěch konta pro Ukrajinu. Pivovar Kocour věnoval limonádu a výtěžek z jejího prodeje bude plně věnován na konto benefičního večera. A samozřejmě všichni účinkující hráli a zpívali zcela zdarma!

Jaký byl konečný výtěžek určený na humanitární pomoc? Vybralo se celkem přesně 11. 627,- Kč + 2 Eura.

Zde je odkaz na youtube, kde si zájemci mohou koncert poslechnout ze záznamu:

A pokud ještě kdokoli neměl příležitost, může i teď přispět na humanitární konto pro Ukrajinu: Transparentní účet 304617341/0300.

===========================================================================================

Neznámý písničkář

Neznámý písničkář se objevil někdy koncem roku 2019 a od té doby je tu.
Hraje písně smutné s troškou naděje.
Z písní, které zahrál na koncertu pro Ukrajinu ve varnsdorfské Lidové zahradě 10. března 2022 jsem vybral dvě, které nejlépe vystihují současnou dobu válek a nesnášenlivosti.
Tak trocha naděje je v ochotě pomáhat potřebným.

První píseň vznikla v noci tři dny po napadení Ukrajiny ruskou armádou:

Letí smutná píseň nad zničenou krajinou

Letí smutná píseň nad zničenou krajinou
zpívá o dětských očích které se už nesmějou
o srdcích která žalem pukla ale ještě nepřestala být
o vojácích co zůstali opuštěni sami na polích
o stopách člověka které zdá se už nikam nevedou
o dalším velkém zatmění s roztrženou oponou

o slepých ptácích hledajících volnou oblohu
o bohatýrech zla co jsou pořád na lovu
o snech které kdysi míval celý svět
o cestách které nechaly nás všechny zbloudit a zlenivět
o štěstí a lásce a taky o vzdoru
o pravdě a lži jak jsou pořád pospolu
o veliké zradě a velkém bezpráví
je o tom jak slabé
na pospas nechali….

(Tato píseň vznikla v noci z 26 na 27 února 2022)

Všechno už tu vlastně jednou bylo

Všechno už tu vlastně jednou bylo
jen pořád chybí kdo by se poučil
Povídala jedna paní jedné paní
na večer se zastavím.
Životy nežijí se nikdy lehce
jak se dětem někdy vypráví.
Když Faust proletěl se s ďáblem světem
spatřil spousty hrůz a bezpráví.

Všechno už tu vlastně jednou bylo
a na rohu čeká zase na svou oběť vrah
V polích přes noc vznikly divný kruhy
a člověk si bere na pomoc jenom svůj strach
Životy se žijí příliš lehce
jak se dětem někdy předvádí
Když Pilát umyje si svoje ruce
pozná hned že to není on kdo krvácí

Všechno už tu vlastně jednou bylo
a ta bestie Ďábel ta má pořád hlad
Ti co ho živí nikdy nepochopí
že i je samé bude jednou žrát
Životy nežijí se nikdy věčně
jak se dětem někdy nalhává
Když Sokrates se napil ze své číše
poznal že pravda strachu odolá

Všechno už tu vlastně jednou bylo
ale všechny třetí říše už měl dávno pokrýt prach
Na plácku za domem děti si hraji
hru na čekání až přijde jejich čas
Životy které žijí jsou tak lehké
ale Osud už si chystá závaží
Když Herodes vydá pokyn svojí rukou
sám už těžko může v něčem zabránit

Všechno už tu vlastně jednou bylo
a světe div se už je to tu zas
Ti co se nikdy nepoučí
těm to samé znovu zláme vaz
Životy se žijí pořád stejně
a každé dítě jednou dospěje
Když Ježíš za nás položil svůj život
člověku svitla malá naděje
Životy se žijí pořád stejně
a každé dítě jednou dospěje
Až na konci tunelu uvidíš své světlo
doufej že to není rychlík ale naděje….

(Tato píseň vznikla v roce 2019)

Milan Hrabal

Foto Barbora Hájková

Tagy