weby pro nejsevernější čechy

Lípa Musica ve Filipově

Nedělní kulturu uzavíral 29. září 2013 ve Filipově jeden z koncertů probíhajícího festivalu Lípa Musica, který už dávno přerostl hranice města svého vzniku. 12. ročník trvá od 20. září do 26. října a lze ho potkat nejen v mnoha městech na naší straně hranice. Letošní dramaturgie do baziliky Panny Marie zavála vystoupení vskutku nevšední – představil se Američan Robert Crowe, žijící v Německu a zpívající mužským sopránem,  v doprovodu německého (nejen) varhaníka Michaela Ebertha. Posluchačů zrovna moc nedorazilo, pravda je, že cena lístku nejspíš leckoho odradila. Ovšem zážitek to byl vskutku nevšední, neslyšet něco takového na vlastní uši, neuvěřím.

S focením to byl problém, interpretaci raně barokních mariánských motet nahrával na místě Český rozhlas, takže cvakat se smělo jen při děkovačce a při přídavku. Ale zas je naděje, že koncert bude někde někdy ke slyšení…