weby pro nejsevernější čechy

Loretánská noc 2012 (FOTKY)

Vlahý večer přivítal v rumburské Loretě 18. května 2012 množství účastníků, kteří mohli třeba poslouchat, tvořit, nakupovat, ochutnávat medovinu a přispět na záchranu historického klavichordu.
Co se týká posledně zmíněné činnosti, shrnula výsledek Ester Sadivová z rumburského muzea takto: Benefiční koncert na záchranu klavichordu ze Stradalovy pozůstalosti s pořadovým číslem 9, přinesl díky spolupráci s Římsko-katolickou farností Rumburk, Městem Rumburk a dobrovolníky částku 4.352 Kč plus 7,86 E. Děkujeme tímto všem, kteří se na akci aktivně podíleli či ji svým postojem otevřeně podpořili.

Jestli dobře počítám, stačí sehnat už sotva třistatisíc, ale myslím že spolupráce farnosti a muzea je opravdu výtečně nastartovaná a obě dámy, které ji organizují (Ester Sadivová a Klára Mágrová) dotáhnou tuhle práci ke zdárnému konci, neboť jsou opravdu skvělé.

A tady trošku fotek:

A tady další:

Ještě nějaké obrázky zde ->

Tagy