weby pro nejsevernější čechy

Výstup na Malý Stožec [TIP NA VÝLET]

Znovu záměrně začínáme od železniční stanice, pro tentokrát je to Chřibská. K ní se dostanete nejlépe vlakem, který od Rumburka jezdí v dvouhodinovém intervalu. Jiným dopravním prostředkem už je to složitější, protože zastávka je poměrně značně vzdálena od obce, konkrétně se musíte vydat směrem od Rumburka na Děčín doleva, odbočkou na Krásné pole a Horní Chřibskou. Tam vás v kopci a hlubokém lese přivítá vzdálená železniční oáza.

Od nedalekého turistického rozcestníku budete následovat žlutou značku k odbočce na Malý Stožec. Samotná odbočka potom stoupá přes mohutná suťová pole a skalní stěnu. Malý Stožec je znělcový vrch s velmi dobrým kruhovým výhledem do krajiny. Skála připomíná profil obličeje ležící postavy (čelo, nos a brada), proto se též nazývá Obličejová hora. Jižně od železniční tratě se nachází jeskyně, v níž pobýval 14 let podivín stranící se lidí Bedřich Rauch, který byl za svatokrádež oběšen na šibeniční hoře v Jiřetíně pod Jedlovou (roku 1774). Jeskyně není v terénu vyznačená a je těžko nalezitelná.

Z vrcholu se můžete vrátit po stejné trase zpět na cestu k rozcestníku. Odtud pokračujte po turistickém značení na vrchol Jedlová (774 m.n.m.), kde se nachází rozhledna a hostinec, anebo na zříceninu středověkého hradu Tolštejn. Tam také najdete hostinec a vyhlídkový bod do krajiny ze znělcového suku. Po Tolštejnské cestě se dostanete do železniční stanice Jedlová, nebo se rozhodnete pro zelenou značku přes Křížovou horu do ZŠT Jiřetín pod Jedlovou. V jedné ze stanic náš výlet končí.