weby pro nejsevernější čechy

Srbský večer plný temperamentu

Návštěvníkům chceme přiblížit srbskou kulturu prostřednictvím umění. Srbsko je jednou z nejvíce kulturně rozmanitých zemí Evropy. Ve foyer kina proběhne v 18 hodin vernisáž výstavy mladé srbské fotografky Katariny Gajić s názvem Srbsko-albánská manželství. Potom se bude promítat dokument Dny Prahy v Bělehradě, které se odehrály letos v létě. Diváci mají možnost zhlédnout koncert Českého národního symfonického orchestru spolu s Emirem Kusturicou, No smoking orchestrem a kapelou Vrelo. Jde o unikátní projekt přiblížení srbské a české kultury. Od 20 hodin bude zahájena projekce filmu Emira Kusturici Černá kočka, bílý kocour a od 22 hodin se diváci mohou těšit na temperamentní hudbu Mária Biháriho a Bachtale Apsa. Chybět nebude ani tradiční ochutnávka srbského vína a kulinářských specialit,“ přibližuje program akce Radovan Novotný, jednatel Kultury Nový Bor, s.r.o.
Fotografie, které jsem pořídila v srbských vesnicích ukazují, že víc než původ a národnost je láska. Po všech válkách na Balkáně, kdy tu vznikla odvěká nenávist mezi Albánci a Srby, se situace změnila. Během komunismu mnoho srbských dívek z vesnic opustilo své domovy a odešly za prací do měst. Na vesnici zůstali už jen muži, což mělo za následek vymírání vesnic. Nebyly tu žádné ženy a děti. Naopak v Albánii zůstali na vesnici jen ženy. Muži byli ti, kteří odešli do měst. Podmínky na vesnici byly tvrdé, občas nebylo ani jídlo. A tak se zorganizovalo spojení srbských mužů a albánských žen, což nebyl problém. V současné době je založeno kolem 7 tisíc manželství. Mnoho rodin zůstalo žít na vesnici. Po dvaceti letech je tu opět slyšet dětský smích,* říká fotografka Katarina Gajić.
Návštěvníci se mohou těšit i na ochutnávku balkánského vína ze srbské restaurace Luka Lu Praha a na kulinářské speciality, které připraví Hospůdka Štěstí Davida Šembery. Pro návštěvníky bude připravena tradiční soutěž o ceny, které přibližují život a dílo nejznámějších Srbů.
Vstupenky na Srbský večer je možné rezervovat či zakoupit on line na www.disdata.cz nebo v předprodejních místech společnosti Kultura Nový Bor, s.r.o.