weby pro nejsevernější čechy

Tisková zpráva projektu „Po padesátce vedu“

Koncem měsíce září 2013 se završily vzdělávací aktivity projektu „Po padesátce vedu“. Ve 2. závěrečném běhu absolvovali účastníci a účastnice, osoby nad 50 let ze Šluknovského výběžku, kurzy Údržba veřejné zeleně a kurz Vedení a řízení lidí a organizace práce. K 11 úspěšným absolventům a absolventkám obou kurzů z 1. běhu přibylo po zvládnutí závěrečné zkoušky kurzu Údržby veřejné zeleně konané ve dnech 26.-27.9. dalších 13 osob. Zvýšením kvalifikace si 19 účastníků a 5 účastnic vzdělávání zlepšilo vyhlídky na úspěšné nalezení zaměstnání.

K 1.10. z nich již 16 nalezlo pracovní uplatnění na pozici vedoucích v oblasti údržby veřejné zeleně. Oslovováni jsou také další potencionální zaměstnavatelé – města, obce a organizace působící na Šluknovsku,kteří by pro úspěšné absolventy a absolventky měli zájem vytvořit nová pracovní místa. 

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Marta Saganová

manažerka projektu „Po padesátce vedu“

tel: 777 923 372

e-mail: saganova@os-cedr.cz