weby pro nejsevernější čechy

Literární večer v liberecké knihovně

Srdečně zveme Vás a Vaše přátele na literární večer s lužickosrbskou literaturou do knihovny v Liberci. Zveme vás na setkání s jazykem, kterým se stále ještě mluví v sousedním Sasku v kraji kolem Budyšína. Vyprávět a číst z díla lužickosrbské autorky bude pan Franz Schön, pracovník Srbského institutu v Budyšíně. Pan Schön umí hovořit nejen lužickosrbsky, ale též německy a česky. Přijďte si poslechnout čtení ve slovanském jazyce, který se velmi podobá češtině. V češtině ale též zazní i ukázky z díla Dny v dálce, které napsala Marja Mlynkowa, a které vyšlo v českém i německém překladu.

Těšíme se na vás v pondělí 4. 11. v 17.00, Krajská knihovna v Liberci, malý sál, 4. patro

Pořad se koná v rámci 15. Dnů české a německé kultury.

Mgr. Blanka Konvalinková

ředitelka

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Rumjancevova 1362/1

460 53 Liberec 1

tel.: +420 482 412 120

konvalinkova@kvkli.cz

www.kvkli.cz