weby pro nejsevernější čechy

Společně Bránou do Čech

Závěrečný workshop k projektu Společně Bránou do Čech se uskuteční v úterý 3. prosince 2013 od 9.30 v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu, ul. Boženy Němcové 476. Na workshopu přislíbila účast a přednášku ing. Pavla Bičíková z Českého ráje a Pavel Hlaváč z o. p. s. Zlatý pruh Polabí.

Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova ČR a v průběhu roku 2013 ho realizují MAS Labské skály a MAS Šluknovsko. Projekt je zaměřen na turistickou nabídku pro rodiny s dětmi (včetně školních výletů) s poznáváním krás a zajímavostí na území obou regionů – Labských skal a Šluknovska.

Workshop je určen především zástupcům cestovních kanceláří, informačních center, základních a středních škol, rodičům a dalším zájemcům o turistickou nabídku, určenou rodinám s dětmi. Účast je bezplatná. Závěr workshopu předpokládáme ve 14 hodin.

Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti nejpozději do 27. listopadu na massluknovsko@atlas.cz.

Děkujeme a těšíme se na Vás!

S pozdravem

D. Dudková, MAS Šluknovsko