weby pro nejsevernější čechy

Matka Vojtěcha, výjimečná sestra boromejka

Z Prahy přes celou republiku, Šluknovský výběžek až do Říma cestuje putovní výstava o životě statečné a ve víře nezlomné sestry boromejky Matky Vojtěchy. Prvního prosince, o první adventní neděli, se ve filipovské bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů konalo zastavení devětadvacáté. Vernisáž výstavy uvedly sestry boromejky Angelika a Alena. Ty znaly sestru Vojtěchu osobně a proto celou výstavu o životě této výjimečné ženy, generální představené kongregace sv. Karla Boromejského mohly doprovodit vlastními poznatky a osobními zážitky. Vzpomínaly na její lásku a úctu k lidem, na její neotřesitelnou víru v Boha, kterou nezlomilo ani osmileté komunistické vězení ani roční samovazba, neopomněly vyzdvihnout její statečnost, s níž několik měsíců ukrývala režimem pronásledovaného kněze, na odvahu, kdy i přes přísný zákaz vlády tajně přijímala do řádu nové členky, a s níž se nebála postavit se proti komunistické straně a domáhat se práva lidí na jejich názorovou svobodu a svobodu náboženského přesvědčení.

Výstava, která bude otevřena až do 6. prosince, než se přemístí do Říma, dokumentuje život Matky Vojtěchy a její práci, ale i současnou snahu církve o její kanonizaci. Blíže o jejích osudech vypráví knihy Matka Vojtěcha, služebnice boží – statečný svědek víry, Láska smrtí nekončí a kniha dopisů z vězení Jsem v dlani boží.

(více třeba na www.boromejky.cz)