weby pro nejsevernější čechy

Policie na rumburské radnici

Jak výběžku.eu potrvrdila tisková mluvčí npr. Petra Trypesová, policisté odvedli z rumburské radnice jednoho z členů vedení a momentálně zvažují uvalení vazby. Mluvčí nechtěla a nemohla udat jméno stíhaného, nicméně uvedla, že se jedná o prověřování protiprávního jednání, o kterém informoval tuto sobotu např. Děčínská deník („Šváb měl loni údajně na poradě městské policie strážníkům vyhrožovat a také své podřízené pobízet k nekalým praktikám při výkonu jejich povolání.“) –> zpráva. Starosta města nám potvrdil, že zadrženým byl místostarosta Šváb. Starosta se tak zatím sešel s vedoucími odborů, které spadaly do gesce pana místostarosty a učinili nezbytné kroky k tomu, aby město nadalé fungovalo bezproblémově a aby se nepřítomnost jednoho ze zástupců města nikterak nedotkla života občanů. Odpoledne potom proběhne narychlo svolaná rada města, která pravděpodobně poskytne k záležitosti stanovisko.

ds

Bývalý starosta města a senátor Sykáček nám sdělil, že o události na radnici ví. Zároveň dodal, že byl přesvědčen o tom, že na radnici se dějí věci, které nejsou úplně v pořádku, a tak z vedení odešel. O motivech zadržení nám řekl, že není úplně přesvědčen, že jediným důvodem by bylo podezření z navádění k trestné činnosti. „Nemám s těmito věcmi ale úplně největší zkušenosti,“ dodal.