weby pro nejsevernější čechy

Loreta Rumburk v roce 2014

Nabízíme zprávu o akcích v Loretě Rumburk v roce 2014 a shrnutí uplynulé návštěvnické sezóny. Loretánská kaple s ambitem v Rumburku. Sakrální památka postavená dle plánů významného barokního architekta Johanna Lucase Hildebrandta v letech 1704 – 1707. Foto Jiří Stejskal Barokní poutní místo a celoročně přístupná kulturní památka Loreta Rumburk má za sebou úspěšnou sezónu. V roce 2013 ji navštívilo 8 550 osob, o tisíc návštěvníků a poutníků více než v předchozím roce. Vyhledávány byly zvláště večerní prohlídky při svíčkách, koncerty duchovní hudby, zájem byl také o putovní česko – německé výstavy o zničených židovských památkách a německých odpůrcích fašismu. Překvapivý byl obrovský zájem o vánoční prohlídky klášterního betléma. Během tří odpolední si jej prohlédlo 552 zájemců. Loretánská kaple s ambitem v Rumburku je živou sakrální kulturní památkou, která je celoročně otevřená pro kulturní a vzdělávací aktivity. Pravidelné bohoslužby probíhají v loretánské kapli každé poslední úterý v měsíci od 15.00 h. Vedle průvodcovské služby, stálých výstav o historii Lorety, kapucínského kláštera a loretánském podzemí je ve vstupní budově přístupná česko – německá „Expozice církevního umění Šluknovska“. Loreta Rumburk je otevřená celoročně od úterý do soboty, od listopadu do března mezi 9.00 až 16.00 h., od dubna do října od 10.00 do 17.00 h. Vstupné do Lorety Rumburk zůstává v roce 2014 na stejné výši – 50 Kč pro dospělé a snížené 25 Kč. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Rodinné vstupné pro 2 dospělé a dvě a více dětí je 125 Kč. Památkově chráněnou Loretu Rumburk spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Pro návštěvníky Lorety je připravena novinka, spuštěny byly oficiální webové stránky barokního skvostu severních Čech www.loretarumburk.cz. Obsahují aktuální informace o připravovaných akcích, historii loretánské kaple, ambitu, kaple Svatých schodů a kostela sv. Vavřince, zveřejněny jsou informace o stavebním a uměleckém významu Lorety a její postupné obnově. Textovou část doplňují fotografie Jiřího Stejskala. Dětem jsou určeny autorské omalovánky Ivany Frimlové, vytvořené speciálně pro rumburskou Loretu. Začátkem roku 2014 se spustí i německá verze webu pro návštěvníky ze Spolkové republiky Německo. 

Areál Lorety stojí za návštěvu i v zimním období. V úterý 7. 1. a 21. 1. 2014 od 18.00 h. pokračují v rumburské Loretě zimní podvečerní prohlídky při svíčkách a s vůní svařeného vína. Průvodce návštěvníkům za svitu svíček vypráví příběhy z historie Lorety, zazní mariánské duchovní písně a rozezní se varhany. Součástí prohlídky je i seznámení s historií klášterního betléma. V křížové chodbě do 2. 2. 2014 pokračuje výstava betlémů, vyrobených dětmi ze zdejších školek a škol. K vidění je i jednadevadesát let starý klášterní betlém. „Díky darovaným, nově vyřezaným betlémovým figurkám od rumburského řezbáře Jaroslava Blažka se v klášterním kostele sv. Vavřince od ledna do února vracíme k tradici výměny jednotlivých výjevů betléma. Příběh Ježíšova narození znovu připomínáme v ucelené podobě – od narození Páně a klanění pastýřů, přes příchod Tří králů až po útěk Svaté rodiny do Egypta,“ řekl páter Jozef Kujan, který má na starost stavební obnovu a oživení Lorety Rumburk. 

V Loretě Rumburk se v roce 2014 uskuteční pravidelné akce, mezi něž patří oblíbené letní večerní prohlídky při svíčkách, krátkodobé výstavy v křížové chodbě i tradiční kulturní akce. V pátek 16. 5. 2014 v Loretě proběhne sedmá Loretánská muzejní noc a v sobotu 13. 9. 2014 osmnácté Loretánské hudební a divadelní slavnosti. Předškoláci a školáci mohou při prohlídkách využívat nové česko – německé materiály – omalovánky a průvodce. V červenci a srpnu budou pro děti připraveny speciální prohlídky s průvodcem. 

Od 8. 2. do 27. 3. 2014 bude křížová chodba patřit fotografickému ohlédnutí za obnovou a restaurováním barokní rumburské Lorety v letech 1996 – 2013. V dubnu se zde vystaví krajinářské fotografie Josefa Zosera z Jiřetína pod Jedlovou. Na jaře a v létě čeká návštěvníky Lorety Rumburk velká putovní výstava„Via Sacra – Setkání, která dojímají“. Rozsáhlá vícejazyčná výstava představí velkoformátové fotografie sakrálních památek, zapojených do projektu poutní stezky Via Sacra, a dále kopii Malého postního plátna ze Žitavy. Výstava procestovala řadu zemí, představila se např. v Bruselu, Berlíně, Praze, Jeruzalémě, a od 6. 5. do 31. 7. 2014 bude k vidění v ambitu rumburské Lorety. Z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze doputuje v srpnu výstava o Aloisi Klarovi, zakladateli péče o nevidomé, který měl vazby i na Rumburk. 

Také v roce 2014 bude pokračovat obnova rozsáhlého barokního areálu Lorety. Přímo před zraky návštěvníků začne v červenci restaurování dekorativní výmalby ambitu Lorety, zahájené v roce 2012. Součástí památkově chráněného areálu Lorety je i klášterní kostel z let 1683 – 1690, postavený podle plánů Georgia Monacensia z bavorského Mnichova, zasvěcený sv. Vavřinci. Díky podpoře jednoho z projektů rumburského děkanství se v roce 2014 dokončí oprava části střechy klášterního kostela. 

Klára Mágrová

 

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2014 

Výstavy v ambitu 

• 30. 11. 2013 – 2. 2. 2014, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince, výstava Betlémy dětí z mateřských a základních škol z Rumburku a Jiříkova 

• 8. 2. – 27. 3. 2014, Obnova Lorety Rumburk ve fotografiích. Fotografické ohlédnutí za obnovou a restaurováním barokní sakrální památky v letech 1996 – 2013. Připravila ŘKF Rumburk 

• 4. 3. – 15. 3. 2014, Páter Ignác Stuchlý (1869 – 1953). Putovní výstava o životě a díle prvního českého salesiána. Připravili Salesiáni Dona Boska, více http://frystak.sdb.cz/ 

• 1. 4. – 30. 4. 2014, Fotografie Josefa Zosera. Krajina Lužických hor a Šluknovska na snímcích rodáka z Jiřetína pod Jedlovou 

• 6. 5. – 30. 8. 2014, Via Sacra. Setkání, která dojímají. Putovní výstava velkoformátových fotografií sakrálních památek z poutní stezky Via Sacra a prezentace kopie Malého postního plátna ze Žitavy. Pořádá Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH, více http://www.via-sacra.info/ 

• 2. 8. – 6. 9. 2014, Tys mě vedl… Alois Klar (1763–1833) a péče o nevidomé v Čechách. Putovní výstava o zakladateli péče o nevidomé. Připravila FF UK Praha, více http://ff.cuni.cz/ 

• 11. 9. – 30. 10. 2014, Filipovský zázrak. Výstava o mariánském poutním místě ve Filipově. Připravil Filip Stojaník a ŘKF Jiříkov 

• 1. 11. – 29. 11. 2014, Muzeum do ulic. Neobvyklá výstava nejzajímavějších exponátů z varnsdorfského muzea. Připravil Kruh přátel muzea Varnsdorf, více http://muzeum.varnsdorf.cz/ 

• 29. 11. 2014 – 2. 2. 2015, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince, výstava kostelních jesliček z roku 1922 

Kulturní akce 

• úterý 7. 1. a 21. 1. 2014, 18.00-19.00 h., Zimní večerní prohlídky Lorety při svíčkách a s vůní svařeného vína. Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních písní. Prohlídka klášterního betléma a hra na varhany 

• pátek 16. 5. 2014, 20.00-23.00 h., Loretánská noc 2014, hudební vystoupení, výtvarné dílny pro děti a čtení regionálních pověstí. Pořádá se v rámci Festivalu muzejních nocí 2014 

• pátek 23. 5. 2014, 17.00—20.00 h., Noc kostelů 2014, přednáška, prohlídka, ztišení a meditace 

• sobota 31. 5. 2014, 10.00—13.00 h., Den dětí v Loretě, výtvarné dílny, soutěže. Pořádá Mateřské centrum Větrník Rumburk

• červenec a srpen 2014, 20.00-21.30 h., Večerní prohlídky Lorety a kostela sv. Vavřince při svíčkách, komentované prohlídky, zpěv duchovních písní, varhanní hudba 

• sobota 13. 9. 2014, 10.00-17.00 h., Loretánské slavnosti 2014, celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče, výročí posvěcení loretánské kaple. Pořádá se v rámci Dnů evropského dědictví 

• sobota 29. 11. 2014, Zahájení adventu 2014, prezentace nově restaurovaných prostor v Loretě 

• prosinec 2014 a leden 2015, Zimní večerní prohlídky Lorety při svíčkách a s vůní svařeného vína, komentované prohlídky, rorátní zpěvy, varhanní hudba, prohlídky betléma 

Církevní akce 

• každé poslední úterý v měsíci od 15.00 h. mše svatá v loretánské kapli 

• 14. 3. – 11. 4. 2014, pátek, 17.00-17.45 h., Pobožnost křížové cesty v ambitu 

• sobota 2. 8. 2014, 10.00-17.00 h., Odpustková církevní slavnost Porciunkule 

• neděle 10. 8. 2014, 9.30 h., Pouť ke sv. Vavřinci v kostele sv. Vavřince 

• sobota 13. 9. 2014, Slavnost výročí posvěcení loretánské kaple, pobožnost na Svatých schodech 

Koncerty v kostele sv. Vavřince 

• sobota 18. 10. 2014, 18.00 h., ambit Lorety, Koncert ke cti sv. Lukáše 

• pondělí 22. 12. 2014, 16.30 h., Adventní koncert sboru Šenováček a Tyršovské zvonky 

• pátek 26. 12. 2014, 17.00 h., J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Koncertní provedení pastorální mše. Účinkuje Vilémovský chrámový sbor za doprovodu hudebníků Šluknovského výběžku