weby pro nejsevernější čechy

Presumpce neviny ve veřejné funkci a v politice

Na obvinění Rumburského starosty Jaroslava Trégra a místostarosty Darka Švába, je pohlíženo různě, jedním z argumentů jejich příznivců je, že je potřeba ctít presumpci neviny.Ano, či ne?!fotka tumblr.com
Presumpce neviny je právní domněnka, podle které je na účastníka trestního řízení v jeho různých fázích (podezřelého, obviněného i obžalovaného) nahlíženo jako na nevinného, dokud není pravomocným rozsudkem soudu rozhodnuto o opaku. Je jedním z principů právního státu a výkonu soudnictví.
Tolik definice z trestního práva.
Jiná věc je však presumpce neviny v politické kariéře. Ano i politik je občanem a jako takový má stejná práva jako každý jiný, ale jen v případě, že odstoupí z veřejných funkcí.
Jestliže policie nebo státní zastupitelství ukáže na nějakého veřejného činitele s obviněním z přečinu, nebo trestného činu, měla by platit zásada přesně opačná, tj. presumpce viny, což znamená, že by se takový člověk měl, až do vyřešení daného obvinění soudem, z veřejného života stáhnout, aby radnice a město jako takové s obviněním nebylo spojováno.
Pro tyto případy existuje v demokratické společnosti zásada, že politik, který je podezřelý z porušení zákona (někde i ze závažného prohřešku proti dobrým mravům), má odstoupit a zůstat v ústraní, dokud podezření nebude rozptýleno. Tuto zásadu však nelze vydávat za presumpci viny, či neviny, výstižněji jde o prevenci před možným pohoršením veřejnosti na základě zpochybnění politikovy věrohodnosti. Lze se při tom odkázat na celou řadu případů ze západní Evropy, kde už jen při náznaku vážného podezření politici skládají funkce.
O tom, zda je starosta a místostarosta vinen, ze skutků které jim jsou kladeny za vinu, může rozhodnout jen nezávislý soud, nikdo jiný, ale morální hledisko, důsledky a dopady na životy občanů města může už teď posoudit každý sám.
Jisté však je jedno, pokud tento stav potrvá, kdy žádný z uvedených činitelů nevyvozuje osobní odpovědnost a koaliční zastupitelé je v tom podporují, dopadnou důsledky na všechny občany našeho města, protože náš kredit v očích veřejnosti rapidně upadá.
Investoři ani turisté se určitě nepohrnou do města, které je dlouhodobě spojováno jen s negativními událostmi a o kterém se píše, že mu místo zvolených kolektivních orgánů vládne nejmocnější muž Šluknovského výběžku.