weby pro nejsevernější čechy

Technická zařízení na vodní pohon na Cvikovsku

Patřím k těm, kteří při vymetání Infocenter obhlížejí, čím doplnit knihovničku s regionálními tisky a snaží se tak rozšířit povědomí o zrovna procházené oblasti. Tudíž mám vždy radost, když padnu na něco, co není a ani nemůže být prodejní trhák, ale má to neobyčejnou informační hodnotu a je za každou stránkou vidět úžasný kus práce. Když se mi podařilo ve Cvikově najít Infocentrum v budově hotelu Sever (web města je v tomto směru nedostatečný a poslední fotka ukazuje zelené „Íčko“ na budově Městského úřadu), hned jsem prosmejčil regály. Nakonec jsem pořídil knihu Miroslava Kolka Technická zařízení na vodní pohon na Cvikovsku. Podle tiráže je vydavatelem Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Liberec a datem vydání měl být už rok 2012. Podle dohledatelných zpráv vyšla nakonec v pololetí roku 2013.

Na 208 stranách je neuvěřitelné množství informací o většinou zaniklých, zapomenutých, ztracených, znovuobjevených a dohledaných stavbách a památkách, dotýkajících se jakýmkoli způsobem vody. Po vysvětlujícím úvodu jsou rozčleněna všelikterá zařízení, využívající vodní pohon (od strany 23 do strany 50), následující část je věnována katalogu těchto staveb ve vymezeném regionu, popsáno jich je 60. Spousta fotografií, plánů, nákresů – teď už jen najít čas a vyrazit s knihou do terénu, podívat se na vlastní oči..

Kéž by každý region našel svého zanícence, který by o něm dokázal vyšťourat takových zajímavostí…