weby pro nejsevernější čechy

Starokřečanský smírčí kříž je opět na svém místě

Na původní místo u Nových Křečan osadil restaurovaný smírčí kříž restaurátor BcA. Jan Fedorčák z České Lípy. Stalo se tak o posledním březnovém víkendu.Přední a zadní strana smírčího kříže u Nových Křečan po restaurování. Foto Jan Fedorčák Restaurátorské práce byly jeho slov „velmi rychlé, nic je nezkomplikovalo a vše běželo jako po drátkách“. Při restaurování bylo použito pouze původních odlomených pískovcových částí, které se podařilo seskládat a následně slepit do původní podoby. Smírčí kříž byl v průběhu restaurování očištěn od mikrovegetace a ošetřen hydrofobním nátěrem. Kříž v tvaru jetelového listu se po zpětném osazením nachází o zhruba 10 cm výše nad terénem, než jak tomu bylo před únorovým poškozením. Umožnilo to odstranění zeminy v těsné blízkosti kříže. Restaurátorské práce hradila firma Uniles.
A dál? Můžeme doufat, že na svém místě vydrží smírčí kříž Martina Krause další stovky let. Polozapomenutý a netknutý.