weby pro nejsevernější čechy

Den dětí v rumburské Loretě

Rumburská mateřská centra Větrník a Koťátko u příležitosti Mezinárodního dne dětí a Světového dne rodičů pořádají v sobotu 31. 05. 2014 od 10:00 do 13:00 Den dětí v rumburské Loretě. Obě centra se touto akcí připojují k celoroční kampani Křídla a kořeny naší rodiny, kterou vyhlásila Síť mateřských center jako svůj příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny. Posláním kampaně je otevřít prostor pro veřejnou diskusi stěžejních odborníků a dalších aktérů v oblasti rodinné problematiky včetně zapojení rodin samotných.

• Oslavou dne dětí chceme navázat na velmi úspěšnou akci v minulém roce, utvořit z tohoto dne společnou tradici a prohloubit tak vzájemnou spolupráci mezi rumburskými mateřskými centry.

• Pro děti i jejich rodiče budou v sobotu 31. 05. 2014 v Loretě Rumburk připraveny soutěže a výtvarné dílny, malé pohoštění i sladké překvapení. Oslava Dne dětí bude navíc doprovázena interaktivní anketou Rumburk očima dětí a rodičů, která v ambitu rumburské barokní památky potrvá celý červen. Veřejnost jejím prostřednictvím získá příležitost vyjádřit svůj postoj k městu Rumburk nevšedním a tvořivým způsobem zatím co mateřská centra jedinečnou zpětnou vazbu. Rodiče mohou spolu s dětmi fotografovat, kreslit či vyrábět trojrozměrné exponáty, jimiž přiblíží, co se jim v Rumburku líbí, nelíbí, nebo co jim v našem městě chybí. Další možnost k vyjádření nabídne internetový dotazník: http://www.survio.com/survey/d/K0L0K9N6C1N9F9C2P

• Závěrem června bude výstava získaných výtvorů zhodnocena (shrnuta) a předána zástupcům vedení města.

Kampaň bude probíhat po celý rok na různých místech republiky. Každý měsíce bude mít své specifické zaměření na úhel pohledu na rodinu propojený s významnými dny, které do daného měsíce spadají (viz níže). Formát zapojení jednotlivých účastníků záleží na lokálních podmínkách. Pro více informací o kampani na www.kridla-koreny.cz.

Tvoření ve výtvarné dílně Mateřského centra Koťátko v Loretě Rumburk (Foto: Jiří Stejskal)

MC Větrník

„Mateřské centrum nejen pro maminky“ 

Mateřské centrum Koťátko

„Jsme otevřeni všem rodičům, kteří chtějí své rodičovství prožívat aktivně“ 

Křídla kořeny naší rodiny – celoroční kampaň Síť mateřských center jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN. Kampaň bude probíhat po celý rok na různých místech republiky. Posláním kampaně je otevřít prostor pro veřejnou diskusi a síťování stěžejních odborníků a dalších aktérů v oblasti rodinné problematiky (napříč státním, neziskovým i ziskových sektorem) včetně zapojení rodin samotných. Každý měsíce má své specifické zaměření na úhel pohledu na rodinu propojený s významnými dny. Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC.

Více: www.materska-centra.cz