weby pro nejsevernější čechy

Týden respektu k porodu

Chystá se festival Týden respektu k porodu, který proběhne ve spolupráci mateřského centra Větrník s Lužickou nemocnicí a poliklinikou v týdnu od 19. do 23. května 2014. Gynekologicko – porodnické a novorozenecké oddělení Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. Rumburk ve spolupráci s mateřským centrem Větrník pořádá v rámci Světového týdne respektu k porodu ve dnech 19. – 23. 05. 2014 festival věnovaný těhotenství, porodu a rodičovství Týden respektu k porodu.

Program proběhne v prostorách MC Větrník:

PONDĚLÍ 19. 05. 2014

09:00 – 11:00 hodin – Projekt PPP – představení celostátního projektu Přirozený porod v porodnici, do něhož je rumburská porodnice zapojena od ledna roku 2014.

ÚTERÝ 20. 05. 2014

09:00 – 10:00 hodin – Bc. Linda Kocůrková – porodní asistentka LNaP, a.s. – Šestinedělí – přednáška s besedou

10:00 – 11:00 hodin – Bc. Věra Meistnerová – novorozenecká sestra LNaP, a.s. – Péče o novorozence – přednáška s praktickými ukázkami (model)

STŘEDA 21. 05. 2014

10:00 – 11:00 hodin – Mgr. Dana Křemenáková – porodní asistentka, odborný pedagog SZdŠ – Alternativní metody u porodu (bonding – prvotní kontakt matky s dítětem; dotepání pupečníku) – přednáška s besedou

ČTVRTEK 22. 05. 2014

09:00 – 11:00 hodin Jitka Kebzová – porodní asistentka LNaP, a.s – Předporodní kurzy (odborná prezentace) + Cvičení na míčích (praktická ukázka)

PÁTEK 23. 05. 2014

Den otevřených dveří v rumburské porodnici 

09:00 – 14:00 hodin – samostatně 

10:00 – 11:00 hodin – skupinová exkurze s MC Větrník

 

Světový týden respektu k porodu vznikl proto, aby ukázal celou škálu možností, jak může vypadat zdravá, bezpečná péče v těhotenství a při porodu. Upozorňuje na celospolečenský dosah fenoménu porodu, informuje o nejnovějších výsledcích vědeckých výzkumů a napomáhá k jejich prosazení do porodnické praxe. Již v prvním ročníku se k Francii připojila Argentina, Švýcarsko a Latinsko-Americké země, v následujících ročnících přibyly další státy.

Česká republika se připojila ke Světovému týdnu respektu k porodu v roce 2006. Do akce se zapojuje celá řada organizací po celé republice, v každém regionu. Bližší informace o programu, expozici, přednášejících a pořádajících, jakož i seznam připojených organizací najdete na webových stránkách www.respektkporodu.cz. K akci se připojuje celá řada dalších organizací po celé republice, v každém regionu tedy zájemkyně a zájemci najdou nějaké kontaktní místo, přednášku, filmovou projekci nebo diskusní setkání.

 

PŘEDPORODNÍ KURZY: porodní asistentka Jitka Kebzová 

Jitka Kebzová pracuje jako porodní asistentka od roku 1981, od roku 2008 pak v Lužické nemocnici na gynekologicko – porodnickém oddělení. Předporodní kurzy vede od roku 2010.

– co všechno se můžete dozvědět na předporodním kurzu – praktická ukázka toho, jak probíhají předporodní kurzy

– cvičení na míčích – vhodné před porodem i po něm – posilování svalů nejen dna pánevního či bederní oblasti

ŠESTINEDĚLÍ: porodní asistentka Bc. Linda Kocůrková

Bc. Linda Kocůrková absolvovala Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, od roku 2011 pracuje na porodnickém oddělení Lužické nemocnice jako porodní asistentka. Tématem šestinedělí se zabývala i ve své bakalářské práci.

– co je šestinedělí – fyziologické změny v šestinedělí 

– kojení a životospráva – výživa, pitný režim, pohyb, hygiena 

– komplikace šestinedělí – co dělat, když… 

PÉČE O NOVOROZENCE: Bc. Věra Meistnerová

Bc. Věra Meistnerová absolvovala v roce 2013 Technickou univerzitu v Liberci, obor ošetřovatelství. Od roku 2011 pracuje jako novorozenecká sestra na dětském oddělení Lužické nemocnice v Rumburku.

– co s sebou do porodnice, co bude potřebovat miminko 

– péče o novorozence bezprostředně po porodu 

– co se děje s miminkem na novorozeneckém oddělení 

– kojení – péče o prsy, polohy při kojení, životospráva 

+ praktická ukázka na modelu – přebalování, péče o pupeční pahýl, polohy při kojení 

ALTERNATIVNÍ METODY U PORODU: Mgr. Dana Křemenáková

Mgr. Dana Křemenáková absolvovala Vysokou školu zdravotnictví a sociální práce – obor ošetřovatelství, a Vysokou školu zdravotnickou v Praze – obor porodní asistentka. Je odbornou učitelkou na Střední zdravotnické škole v Rumburku a pro Lužickou nemocnici vede předporodní kurzy.