weby pro nejsevernější čechy

Den dětí v rumburské Loretě.

Sto padesát dětí spolu s rodiči našlo během tří dopoledních hodin v sobotu 31. 5. 2014 cestu do Lorety Rumburk. Mateřská centra Větrník a Koťátko z Rumburku zde pořádala „Den dětí v Loretě“. Předškolní a školní děti čekaly soutěže, při nichž si zkoušely zručnost a obratnost. Připraveno bylo tvoření ve výtvarných dílnách. Děti vyráběly stojánky z tetrapaku v podobě koťat, sestrojovaly papírové větrné mlýny a domů si odnášely malé bylinkové hlavičky. Organizátorky napekly sladké občerstvení a nachystaly ovocný dort. V křížové chodbě se promítaly fotografie z bohaté celoroční činnosti obou mateřských center. Oslavu „Dne dětí v Loretě“ doplnila interaktivní anketa a výstava „Rumburk očima dětí a rodičů“. Výstava potrvá v ambitu rumburské barokní památky do 30. 9. 2014. Po celou dobu trvání se k ní mohou připojit i další účastníci. Rodiče mají spolu s dětmi na výběr, zda budou fotografovat, kreslit či vyrábět trojrozměrné exponáty, jimiž přiblíží, co se jim v Rumburku líbí, nelíbí, nebo co jim ve městě chybí. Na podzim bude výstava získaných výtvorů zhodnocena a po komunálních volbách předána novému vedení města. Další možnost k vyjádření nabízí internetový dotazník: zde
Pro www. vybezek.eu Klára Mágrová.

Den dětí v Loretě obrazem – Jiří Laštůvka