weby pro nejsevernější čechy

Kulturní akce v létě 2014 v Loretě Rumburk

Letní program v Loretě Rumburk v roce 2014 vedle tradičních večerních prohlídek při svíčkách doplní dvě novinky. Připraveny jsou technicky zaměřené komentované prohlídky běžně nepřístupných prostor Lorety Rumburk a speciální prohlídky pro děti.Loretánská kaple v Rumburku – krypta (foto: Přemysl Brzák) V barokní sakrální památce Loreta Rumburk z 18. století je otevřeno celoročně od úterý do soboty, v hlavní sezóně od 10.00 do 17.00 h. Návštěvníci mají k dispozici písemného průvodce Loretou Rumburk v sedmi jazykových mutacích. K vidění je mimo jiné restaurovaná poutní kaple Svatých schodů a česko-německá Expozice církevního umění Šluknovska. Délka pobytu není časově omezena. Na prohlídku  je dobré si vyhradit alespoň třicet minut. V případě zájmu je možné si zamluvit komentovanou prohlídku s průvodcem. Vstupné do Lorety Rumburk zůstává nezměněné 50 Kč a snížené 25 Kč. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Mariánské poutní místo v Rumburku a jednu z nejhodnotnějších loretánských kaplí v České republice spravuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Novinkou letní sezóny 2014 jsou technicky zaměřené prohlídky, které zájemce provedou běžně nepřístupnými prostory barokní památky z let 1704-1707. Uskuteční se v sobotu 28. 6. a 5. 7. 2014 od 10.00 h. Zájemci si během 90 minut prohlédnout původně plochou střechu loretánské kaple, dvojitý plášť kaple, vlastní Svatou chýši a kryptu. Přístupný bude i prostor pod kaplí Svatých schodů, který kapucínům sloužil jako skleník a v letech 1. světové války jako vojenská lidová kuchyně. Návštěvníci se seznámí s barokními odvodňovacími chodbami z 18. století. Počet účastníků těchto prohlídek je z kapacitních důvodů omezen na 30 osob a nutná je předchozí rezervace na tel. +420 604 555 922 nebo e-mailu loreta.rumburk@seznam.cz. V případě zájmu se v den konání uskuteční ještě druhá prohlídka.

Druhou letošní novinkou jsou speciální prohlídky loretánského areálu pro děti. Od 28. 6. do 2. 8. 2014, od úterý do soboty vždy v 15.00 h. bude k dispozici průvodkyně, která dětem nabídne hodinovou prohlídku, při níž se malí návštěvníci seznámí s loretánským příběhem. Budou plnit hravé úkoly, luštit hádanky, kreslit či vystřihovat andílka. Rodiče mezi tím mohou absolvovat vlastní prohlídkový okruh.

V červenci a srpnu 2014 v Loretě Rumburk proběhnou vyhledávané večerní prohlídky při svíčkách. Nepoužívají se při nich kostýmy a hrané scénky. Naopak se nabízí prožitek varhanní hudby, duchovních skladeb, ticha, tmy, svitu svíček a příběhů, které se v Loretě Rumburk a kapucínském klášteře v předchozích 331 letech staly. Večerní prohlídky při svíčkách o délce 90 minut proběhnou v úterý 1. 7. a 8. 7., 19. 8. a 26. 8. 2014 od  20.00 do 21.30 h. 

Od 28. 5. do 26. 7. 2014 je v ambitu Lorety Rumburk k vidění putovní výstava velkoformátových fotografií sakrálních památek ze stezky „Via Sacra Setkání, která dojímají“. Mezinárodní poutní stezka prochází Horní Lužicí, Dolním Slezskem a severními Čechami a propojuje středoevropsky významné sakrální památky. Na výstavě se současně představuje kopie Malého postního plátna ze Žitavy z 16. století. Vícejazyčnou výstavu připravila Städtische Museen v Žitavě. Výstava se dosud prezentovala např. v Jeruzalémě, Bruselu, Berlíně, Praze, Římě a Drážďanech.

Z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy do Lorety Rumburk dorazí putovní výstava o zakladateli péče o nevidomé. Výstava „Tys mě vedl… Alois Klar (1763–1833) a péče o nevidomé v Čechách“ se v křížové chodbě Lorety Rumburk představí od 2. 8. do 6. 9. 2014. Pedagog Univerzity Karlovy, zakladatel slepeckého ústavu v Praze na Malé Straně a rodák z Úštěku měl díky rodinným vazbám blízko i k Rumburku.

Tradiční akcí, jejíž kořeny v Rumburku sahají až do roku 1685 je odpustková církevní slavnost Porciunkule, která se v Loretě Rumburk koná v sobotu 2. 8. 2014 od 10.00 do 17.00 h. Program zahrne pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule, koncert duchovní hudby, výstavu a divadelní pohádku pro děti. Vstupné na slavnost Porciunkule je dobrovolné.

Kulturní akce v létě 2014 v Loretě Rumburk – pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Více na www.loretarumburk.cz

sobota 28. 6. a 5. 7. 2014, 10.00–11.30 h. 

Prohlídky technického zázemí Lorety Rumburk. Komentované prohlídky běžně nepřístupných prostor loretánské kaple a kaple Svatých schodů od střechy po barokní odvodňovací chodby a kryptu. Počet míst ve skupině je omezen. Rezervace na tel. +420 604 555 922, e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné 90 a 45 Kč. 

úterý 1. 7. a 8. 7., 19. 8. a 26. 8. 2014, 20.00-21.30 h.

Večerní prohlídky Lorety Rumburk a kostela sv. Vavřince při svíčkách – Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních písní. Prohlídky loretánské kaple, ambitu, kaple Svatých schodů a kostela sv. Vavřince. Zpěv duchovních písní a hra na varhany. Rezervace na tel. +420 604 555 922, e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné 90 a 45 Kč. 

úterý-sobota, 28. 6. – 2. 8. 2014, 15.00-16.00 h. 

Prohlídka Lorety Rumburk pro děti – Hravé seznámení s loretánským příběhem. Rezervace na tel. +420 604 555 922, e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné 50 Kč.

sobota 2. 8. 2014, 10.00-17.00 h. 

Odpustková církevní slavnost Porciunkule – Pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule, koncert, výstava a divadelní pohádka pro děti. Vstupné dobrovolné.

úterý-sobota, 28. 5. – 26. 7. 2014, 10.00-17.00 h.

Via Sacra. Setkání, která dojímají. Putovní výstava velkoformátových fotografií sakrálních památek z poutní stezky Via Sacra a prezentace kopie Malého postního plátna ze Žitavy. Připravila Städtische Museen v Žitavě, více http://www.via-sacra.info/

úterý-sobota, 2. 8. – 6. 9. 2014, 10.00-17.00 h.

Tys mě vedl… Alois Klar (1763–1833) a péče o nevidomé v Čechách. Putovní výstava o zakladateli péče o nevidomé. Připravila FF UK Praha.

Více informací k akcím v Loretě Rumburk sdělí: Mgr. Klára Mágrová, GSM +420 724 072 525, loreta.rumburk@seznam.cz