weby pro nejsevernější čechy

Čtení, vernisáž a koncert – všechno v RBK

Kdo se řídil zveřejněnou pozvánkou (a podle tvrzení některých už tomu tak bylo), mohl začít odpolední pouť v pátek 8. června 2012 v Rumburku u kostela sv. Bartoloměje.  V jeho interiéru se totiž konalo čtení z čerstvé publikace, konkrétně její části právě o tomto kostele. Ovšem nejen doslovné čtení, Josef Rybánský sypal řadu informací z hlavy se zavřenou knihou a publiku ukazoval konkrétní detaily (ať už týkající se architektonického vývoje stavby či výzdoby interiéru).

Po přesunu ven, kde naštěstí přestalo krápat, Ester Sadivová vybrala z knihy část o výstavbě městského vodovodního řadu.

Následoval přesun do budovy muzea, kde proběhla opožděná vernisáž výstavy, pojmenované stejně jako kniha – Rumburská zastavení (podrobně o expozici viz příslušný odkaz). Nad tradičně výborným občerstvením přešla prohlídka a povídání do dalšího benefičního koncertu ve prospěch klavichordu, ale na to už se scházela další fotoparta (takže bude pokračování).

Já si tak akorát říkám, kdy se něčeho takového dočkáme i ve VDF (ať už na úrovni muzea – díky za Mandavu a činnost KPMV, nebo na úrovni kostela – díky za Rolanda).

Dalším bodem programu bylo vystoupení Wrat wot Středověku na podporu opravy klavichordu. Půlhodinový blok skladeb zahraných unpluged překvapil nejenom hrstku fanoušků kapely, ale i (některé) překvapené tradiční návštěvníky muzeálních soaré.

 

 

Tagy