weby pro nejsevernější čechy

Letní večerní prohlídky při svíčkách 2014 v Loretě Rumburk

Tradiční večerní prohlídky při svíčkách se o letních prázdninách vrací do Lorety Rumburk. Mariánské poutní místo v Rumburku a jedna z nejhodnotnějších loretánských kaplí v České republice se v červenci a srpnu 2014 otevře ve večerních hodinách. V Loretě Rumburk proběhnou večerní prohlídky při svíčkách. Nabízí prožitek varhanní hudby, duchovních skladeb, ticha, tmy, svitu svíček a příběhů, které se v Loretě Rumburk a kapucínském klášteře v předchozích 331 letech staly. Večerní prohlídky při svíčkách proběhnou v úterý 1. 7. a 8. 7., 19. 8. a 26. 8. 2014 od  20.00 do 21.30 h. Večerní prohlídky jsou výjimečnou událostí a v létě se konají pouze čtyřikrát. Seznámení s historií a zajímavostmi barokního poutního areálu v Českém Švýcarsku pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. V Loretě Rumburk se večerní prohlídky pořádají třetí sezónu od roku 2012. Rezervace je možná na +420 604 555 922 a loreta.rumburk@seznam.cz. Vstupné je 90 a 45 Kč.

Loretánská kaple v Rumburku. Foto Martin Růžička

Při večerních prohlídkách Lorety Rumburk je k vidění barokní kapucínský klášterní kostel sv. Vavřince s kapucínským chórem a křížová chodba s bohatou malířskou výzdobou. V loretánské kapli Panny Marie z počátku 18. století čeká milostná socha Černé Matky Boží loretánské, požehnaná papežem Inocencem XII. V rokokové poutní kapli Svatých schodů si účastníci prohlédnou restaurované nástropní malby a výjimečnou sochařskou galerii židovských obchodníků a římských vojáků. Na schodišti Svatých schodů pak 53 křížků, pod nimž jsou uloženy ostatky 18 římských mučedníků. Devadesátiminutové prohlídky doplní varhanní hudba a zpěv mariánských písní.

Pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Více www.loretarumburk.cz

Informace k večerním prohlídkám v Loretě Rumburk sdělí: Klára Mágrová, GSM +420 724 072 525, loreta.rumburk@seznam.cz