weby pro nejsevernější čechy

Rumburské zastupitelstvo jednalo o Teple a o nemocnici

Řekl jsem, že na rumburské zastupitelstvo už nepůjdu, ale nevydržel jsem a šel (ve čtvrtek 26/6/2014). Závislost. Jako to pitomý kouření. Stihl jsem dva body programu a oba stály za to.
V hlavních rolích se tentokrát představil místostarosta Šváb (zvolen za ČSSD, momentálně těžko říci) a Karel Schäfer, který v zastupitelstvu reprezentuje ODS.
Bod, který se týkal podpisu smlouvy mezi městem a společností Teplo Rumburk byl opravdu vydatný.
Problematiku vytápění chápu poněkud zjednodušeně; prostě mám dřevo nebo nemám a když zjara dříví z chýší mizí a mouka ubývá, je to zlý.
Když ovšem máte vytopit rozsáhlý bytový fond, je situace mnohem složitější a dražší.
Spory mezi Teplem Rumburk a městem Rumburk jsou legendární, v podobně složité situaci je i bytové družstvo Průkopník, jehož předseda, pan Mareš byl k jednání zastupitelů rovněž přizván.
Laicky jde u takovéhle smlouvy nejenom o cenu tepla, jako takovou, ale i spoustu dalších podmínek, které taková smlouva obsahuje.
Takže například: Evropská unie požaduje zateplení domů: kdo bude profitovat z ušetřené energie…
Atakdále.
A zatímco tedy místostarosta Šváb prosazoval podepsání smlouvy tak jak leží běží, opoziční zastupitelé, tentokrát tedy Karel Schäfer, rozumně a pochopitelně prosazoval pečlivé prozkoumání smluv a jejich revizi, protože, jak bylo řečeno, mohou obsahovat celou řadu nášlapných min a pastí.
Ve hře tedy byly dvě varianty usnesení a po debatě, která byla poměrně vyčerpávající byla vyhlášena přestávka, aby si zastupitelé oddechli a rozhodli zodpovědně.
V kuloárech (ano, i Rumburk má kuloáry) se předpokládalo, že, jako vždy, zvítězí návrh pana místostarosty.
A teď pozor: po těch letech, kdy na rumburská zastupitelstva docházím, zvítězil naprosto překvapivě návrh opozice. Švábův blok byl překvapivě prolomen a tento výkon sklidil potlesk opozice.
Za zmínku jistě stojí poznámka pana místostarosty, kterou poměrně pomstychtivě pronesl po tomto hlasování směrem k zastupitelce Nedvědové: Broňo, chci tě upozornit, že pod těmi špatnými smlouvami jsi podepsaná ty!
A zastupitelka Nedvědová kontrovala větou, ve které se ohradila proti nemístnému tykání.
Podle našeho skromného názoru na rumburské Střelnici právě vybuchla bomba.
Potom přišel na řadu bod navýšení základního jmění Lužické nemocnice.
Poměrně široce se o tomhle problému diskutovalo na stránkách děČínského deníku, tak tam koukněte.
Bylo přirozené předpokládat, že v této situaci se projeví letitá animozita mezi křídlem místostarosty Švába a opozicí. Už jenom proto, že místostarosta Šváb je v poněkud nekonfortní pozici obviněného, podle zákona však stále nevinného. Ale i v pozici hromaditele funkcí, kdy jako místostarosta je zároveň předsedou správní rady nemocnice i jejím ředitelem.
Při projednání tohoto bodu však do debaty opět vstoupil Karel Schäfer, který výhrady proti mnohonásobnému navýšení jmění nemocnice odmítl s tím, že toto zařízení je v ekonomicky velmi rozkolísané situaci a právě toto navýšení může špitál, alespoň na čas zachránit.
(Tohle zní jako poplašná zpráva. Co?)
Nakonec tedy v tomto bodě programu podpořili zastupitelé návrh vedení radnice a – i když jsem tam tou dobou už nebyl – vsadil bych se, že bylo slyšet kamení, které padalo z některých srdcí a nebo alespoň hlasité oddechnutí.