weby pro nejsevernější čechy

Zahajovací koncert ve Filipově – 2014

V neděli 6. července 2014 se v tradičním poobědovém čase konal letošní první koncert Mezinárodního festival Varhanní duchovní hudba 2014 v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. Osmý ročník, já letos čtvrtý rok, a už si léto bez pravidelných nedělních „výletů“ ani nedokážu představit. Zahájení připadlo na varhaníka Adama Viktoru a sopranistku Gabrielu Eibenovou, repertoár obsáhl období od Bacha po 21. století. Nepřestává mne udivovat, jak jeden a ten samý nástroj může v jednom okamžiku otřásat klenbou baziliky a hrudními koši posluchačů, aby se v druhém okamžiku stal jemným podkresem k hladivému zpěvu…

Letošní ročník, plný zahraničních interpretů, se stal součástí výročních oslav města Jiříkova, takže záštitu kromě obvyklého (a výjimečně nepřítomného) senátora Parlamentu České republiky Ing. Jaroslava Sykáčka převzal také starosta Města Jiříkova pan Michal Maják.

Tak příští neděli opět!