weby pro nejsevernější čechy

Rumburk: smutná reminiscence na heparinového vraha? [a kompletní tisková zpráva]

Jak dnes napsal Děčínský deník: v noci z 5. na 6. června letošního roku tu za záhadných okolností zemřela pacientka. Podezření na vinu z její smrti padlo na jednu z místních sester. Tenhle případ smutně upomíná na film, který se ve stejné nemocnici natáčel před několika lety.

Policie, která případ vyšetřuje, odmítá poskytnout jakékoli další informace, vedení nemocnice svolalo na zítřek tiskovou konferenci, těžko říci, zda bude moci být konkrétnější vzhledem ke stavu vyšetřování.

Každopádně se jedná o další smutný případ, který rozhodně pověsti nemocnici neprospějě.

Kompletní tisková zpráva Lužické nemocnice Tisková zpráva k mimořádné události v Lužické nemocnici a poliklinice, a.s. v Rumburku V nočních hodinách z 5. na 6. června 2014 došlo na jednom z lůžkových pracovišť naší nemocnice k úmrtí pacientky, která se nacházela ve vážném zdravotním stavu. Vzhledem k závažnosti informací o nestandardních okolnostech tohoto úmrtí, které vedení společnosti následně obdrželo od středního zdravotnického personálu předmětného pracoviště, bylo zástupcem společnosti podáno trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu jednou ze službu konajících zdravotních sester, která měla pacientku v péči. Současně bylo provedeno okamžité odvolání dotčené zaměstnankyně ze služeb, byl jí nařízen okamžitý nástup dovolené a omezen její přístup do zaměstnaneckých prostor nemocnice. Po vnitřním šetření, v jehož průběhu byla mimo jiné prověřována i některá úmrtí pacientů v minulosti, došlo se zaměstnankyní k okamžitému rozvázání pracovního poměru. Vzhledem k dalším zjištěným skutečnostem je v současné době dále šetřena možná míra pochybení či zanedbání povinnosti ze strany některého z lékařů. Vedení společnosti se podařilo včasným zásahem a duchapřítomností středního zdravotnického personálu zamezit případnému dalšímu nežádoucímu konání této osoby. Společnost od počátku poskytuje plnou součinnost orgánům Policie ČR a veškerá svá zjištění a poznatky jí obratem předává. Vzhledem k závažnosti případu svolává vedení společnosti pro zástupce médií tiskovou konferenci, která se bude konat dne 22.8.2014 od 10 hodin v prostorách Domu kultury Střelnice Rumburk. Do termínu tiskové konference nebude společnost s ohledem na prováděné úkony Policií ČR poskytovat k tomuto případu žádné další informace. Darek Šváb v.r. předseda představenstva