weby pro nejsevernější čechy

Zastupitelstvo města Rumburk zasedalo, vyhrál opět Šváb? SLEDOVALI JSME ŽIVĚ

Výroční 30. zasedání Zastupitelstva města Rumburk bylo svoláno na čtvrtek 28. 8. V šestnácti bodech programu se nejspíše budou vařit hlavy a sál rumburského domu kultury bude přeplněn emocemi. Grilovat se bude místostarosta Šváb, jeho hlava je opět na špalku.Rumburští zastupitelé při prosincovém zasedání. (foto: Jakub Trmal) I v rámci předvolebního boje bude mnoho opozičních zastupitelů vystupovat proti nechvalně proslulému místostarostovi Švábovi, jenž je aktuálně spojován s křivým obviněným doktora Vondráčka v případu úmrtí pacienty z rumburské nemocnice. Podle dostupných informací se bude požadovat jeho odstoupení z pozice ředitele nemocnice. Uvidíme, co všechno si pro nás místní zastupitelé připavili.

Průběh zastupitelstva vám přineseme pro vás pečlivě sledujeme. Zastupitelstvo začíná v 15:30, v případě zajímavého vývoje vám vše přineseme živě minutu po minutě. Pro obnovení stiskněte klávesu F5!


15:34 Zatupitelé se tu scházejí jako švábi na pivo. Zatím chybí nejméně třetina, Trégr i Šváb jsou na místě, stejně tak televize Nova.

15:45 Dostavilo se 18 zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Čtyři zastupitelé jsou řádné omluveni, jeden se dostaví později.

15:46 Nejdříve se přeje k narozeninám panu Dopitovi, poté se projednává program. Trégr navrhuje rozšířit jeden z bodů o projednání situace okolo rumburské nemocnice, Pokorný zase navrhuje doplnění o bod porušování zákonu o obcích, čehož se mělo dopustit město.

15:47 Nic z toho ale neprošlo, deset zastupitelů se zdržuje hlasování, čímž tato věc padá. Původní návrh programu byl pak většinou přijat.

15:53 Místostarostka už asi deset minut sděluje, co vše se projednalo na Radě města Rumburk.

16:01 Nedvědová se dotazuje na smluvní plat pana Kucera, ředitele DK Rumburk a SRASu. Výše se samozřejmě prozradit nesmí, je ale zařazen do 13. platové třídy.

16:07 Předneseno bylo i plnění usnesení, z kterého se vpodstatě nedá nic vyčíst.

16:09 Přechází se k majetkovým záležitostem města. Z občanů vystupuje pan Andrle a shrnuje, co všechno zastupitelstvo za čtyřleté volební období stihlo prodat. Stěžuje si na město, které je podle něj špatným hospodářem a uvádí čísla, kolik a za kolik se prodalo.

16:14 Šváb obhajuje většinu prodejů, třeba prodej ploch v průmyslové zóně a zmiňuje Benteler.

16:15 Místostarosta si už stačil rýpnout do Nedvědové, když ji na dotaz neodpovídá a říká, že predvolební doba už je přecejen blízko a že je to znát. V sále to zašumí, avšak tentokrát je účast z řad občanu velmi slabá a tak se dnes velkých projevů emocí nejspíše nedočkáme.

16:20 Hlasuje se o dalším prodeji pozemků, všechny hladce procházejí skrz hlasování.

16:22 Zasedání se dostalo do bodu, kdy se hlasuje o prodeji pozemků i nemovitostí společnosti Teplo Rumburk. Přechází se k bodu osm, jelikož ten řeší problematiku smluvních vztahů s touto společností.

16:25 Šváb zmiňuje soud, který se společností Teplo Rumburk proběhl.

16:26 Jinak dnes sledujte zprávy televize Nova, místostarosta Šváb poskytoval rozhovor ještě před začátkem zastupitelstva. Jako reportér dorazil Ivan Berka, který se stejně jako většina přítomných novinárů brutálně nudí.

16:31 Jednomu z přítomných novinářů se o Rumburku už tři dny zdá. ,,Co se to tady proboha děje?“ stěžuje si.

16:35 Monolog pana Švába trvá už patnáct minut. Je vidět, že v této disciplíně si místostarosta s místostarostkou silně konkurují.

16:39 Starosta Trégr vypadá, jakoby mu měla každou chvilku spadnout hlava. Snad nechrápe nahlas.

16:43 Do diskuze občanů se přihlásil jeden člověk a nastaly menší problémy s mikrofonem. ,,Co kdyby Rumburk využíval energie ze země, nebylo by to pro Rumburk vhodnější?“ ptá se, když ho konečně přestane technika zlobit. Šváb tuto myšlenku vyvrací, není to kvůli technickým podmínkám možné.

16:50 K problematice společnosti Tepla Rumburk se začínají vyjadřovat zastupitelé. Nejdříve Růžička, jenž bude hlasovat proti odprodeji budov a pozemků. Kritizuje rychlost, v jaké se musí zastupitelé rozhodnout. ,,Už jsem se chtěl zvednout a odejít,“ stěžuje si Růžička. Neví, jestli je vůbec takový odprodej podle zákona. Šváb jeho námitky opět odvrací na předvolební propagandu.

16:56 Schäfer je pro schválení smlouvy. ,,Z ochodního hlediska se nám to vyplatí,“ vysvětluje a zmiňuje fakt, že se občanům sníží cena tepla.

17:02 Město Rumburk bude mít k dispozici roční výpovědní lhůtu. ,,Máme připravenou alternativu k této smlouvě?“ pokládá řečnickou otázku Sykáček a smlouvu považuje za výhodnou.

17:07 Ještě zbývá osm bodů programu. Vypadá to na velmi dlouhý večer.

17:10 Senátor Sykáček připomínkuje smlouvu bod po bodu a místostarosta vždy hbitě odpovídá. 

17:13 Sykáček začíná slovíčkařit a hledá každou chybičku. Je to holt puntičkář.

17:17 A je odhlasováno, návrh prošel a vedení schůze se ujímá starosta města Rumburk.

17:18 Jde se na informace o činosti Městské policie Rumburk. Mezi důležité informace patří, že asistenti prevence kriminality budou fungovat v Rumburku i nadále a jejich počet se rozšíří ze dvou na čtyři.

17:20 Společné hlídky s Policií ČR se budou množit, sklízejí jen pozitivní ohlasy. Trégr prohlašuje, že pořádání Tour de Feminin bylo hodně rizikové, protože amatérská část cyklistů se chovala „jako při Tour de France“.

17:22 V řádu dní budou vybráni operátoři kamerového systému, kteří budou nepřetržitě hlídat monitory kamer.

17:24 Vozy se hlídají GPSkou a strážnící jsou nyní pod větším dohledem. Ředitel MP Rumburk dostal také za úkol provést inventuru majetku.

17:27 Zastupitelka Nedvědová se opřela do pana Šneka, pracovníka MP Rumburk. Co je vlastně náplň jeho práce, proč využívá vozidlo pro soukromé účely a proč má kancelář na městském úřadu a ne na policii?

17:30 Trégr nedokáže vysvětlit, co vlastně Šnek dělá. ,,Je to civilní pracovník a je na dlouhodobém školení,“ opakuje starosta. Sám Šnek vysvětluje svoje obvinění, o kterém se Nedvědová také zmiňovala. Policie ho vyšetřovala a byl sproštěn obvinění, nařčen byl ze zneužití pravomoci.

17:34 ,,Dobrý den, připadám si jako blbec,“ začne pan Čapík, který vystupuje v diskuzi občanů. Vytýká zastupitelům, že nejsou schopni poskystnout žádné materiály a přítomní občané vůbec nevědí, o co jde.

17:35 Personál DK Rumburk zavedlo pítko, dneska tu budeme dlouho.

10628077 10204909880251318 7229670170343983146 n

17:38 Trégr předčítá zprávu z valné hromady Městské policie Rmburk.

17:40 Jeden z občanů si stěžuje na neřešní situace ohledně načerno postavených motorek, jež se pohybují po Jindřichově.

17:42 Přicházíme k bodu jedenáct. Pan Bělík si měl zvýšit vzdělání, avšak studium nedokončil. Byla mu udělena pokuta, kterou on chce odpustit a připustit fungování splátkového kanceláře, kterým má splatit veškeré náklady. Pan Bělík nedokázal při osobní schůzce se starostou vysvětlit, proč studium nedokončil a proč porušil dohodnutou smlouvu. 

17:47 Návrh byl čtrnácti zastupiteli přijat.

17:48 A jdeme na to! Dostáváme se k bodu, kdy se bude řešit zpráva  z Valné hromady rumburské nemocnice a poté současná ožehavá situace okolo dění v nemocnici.

17:50 Město Rumburk nyní vlastní jednu akcii nemocnice ve velké hodnotě. Zároveň město navýšilo základní mění nemocnice.

17:52 Pokud se zítra nedostaví poslední minoritní akcionář, město tuto akcii vypíše a stane se stoprocentním vlastníkem.

17:53 Zastupitelé dostali tiskovou zprávu, kterou poskytla místní nemocnice k mimořádné události úmrtí pacientky. Trégr tuto profláklou věc znovu předčítá občanům. 

17:56 ,,Teď už tady běží mediální přestřelka, začalo se bavit o předvolebním rozměru této tragédie,“ posteskl si Trégr. 

17:57 Rada města vydala prohlášení k situaci v nemocnici. Město vyzývá všechny k součinosti s vyšetřováním a odmítá veškeré vyjádření místních politických stran, které zároveň žádá, aby se svými výroky vyčkaly do prošetření celé záležitosti.

17:59 Vystupuje znovu pan Andrle, který chce slyšet vyjádření dozorčí rady nemocnice. ,,Jaké k tomu má stanovisko ona?“ ptá se Andrle.

18:01 Promlouvá místopředseda dozorčí rady Pospíšil. ,,Nemám k dispozici žádné výsledky šetření, já nemám žádné informace,“ rozčiluje se Pospíšil. Zvedá hlas a vzteká se, že kvůli tomu nemůže vydat žádné stanovisko.

18:03 Jeden z přítomných si stěžuje na to, že ,,Šváb si v Jindřichově krásně opravuje dům a nemocnice vypadá jako krematorium“. ,,Co si poté máme o Švábovi myslet?“ zamýšlí se.

18:05 Zastupitel Pospíšil obhajuje nemocnici a hází čísla. Z jeho projevu čiší pýcha nad naší nemocnicí, prohlašuje, že všechno je vlastně v pořádku a nemocnice prošla skvělou rekonstrukcí. ,,Šváb je vynikající manažer naší nemocnice!“ téměř křičí Pospíšil. 

18:08 ,,Určitě je potřeba hodně věcí v nemocnici změnit,“ zklidňuje emoce Šváb. Jenže podle něj nejsou prostředky, víc peněz pro nemocnici už není. ,,Do nemocnice jsme už investovali velmi velkou částku“ připomíná místostarosta a zároveň ředitel nemocnice Šváb.

18:10 Vzhled budov nemocnice podle místostarosty není podstatný. 

18:11 Šváb se vyjadřuje ke svému domu. ,,Podle médií jsem měl mít vilu na Sněžné. Tam stojí jen maringotka. V Jindřichově mám dům, na který mám hypotéku a ještě dlužím milion korun, všechno to je dohledatelné,“ říká pokorným hlasem místostarosta.

18:12 Další občan říká, že by skoro nad Švábem zamáčkl slzu. Dnes je jeho projev opravdu prošpikovaný pokorou. Předvolební tatktika?

18:13 ,,V dalším období už nesmí být místostarosta zároveň ředitelem nemocnice!“ prohlašuje vystoupivší občan.

18:15 ,,Tohle není sranda! Je to hnus a nevkus, umřel tu člověk a my stále řešíme politiku,“ probudil se pospávající starosta. 

18:16 Podle další občanky je nemocnice maximálně vymalovaná, nic víc se tam dle ní neudělalo. ,,Naše maminka před pěti lety neměla k dispozici zvonek a to se nemohla hnout. Při návštěvách ležela v posteli nahá,“ stěžuje si.

18:18 Další člověk u mikrofonu vidí chybu ve středním zdravotnickém personálu. ,,Jsou to desítky chyb denně,“ má jasno pán v kšandách.

18:19 U mikrofonu je znovu pan Čapík. ,,Pomoc lékaře Vondráčka je nemocnicí odmítána, tomu nerozumím,“ zní sálem. 

18:21 ,,Jako manažer může Šváb jen za jednu věc. Zpackal tiskovou konferenci, absolutně ji nezvládl,“ sdělil svůj názor Čapík.

18:25 Vlak nám podle Čapíka neujel, nemocnice se ještě může zvednout. Čapík pokládá otázku k zamyšlení: ,,Proč trvalo vedení nemocnice dva měsíce, než záležitost vysvětlila?“

18:29 ,,Po volbách snad budu mít čas doplnit si vzdělání,“ pousmívá se Šváb, když je nařknut, že na ty pozice, které on zastává, nemá dostatečné vzdělání.

18:30 ,,Bylo to selhání lidského faktoru. A ne jen jednoho člověka, šlo o více lidí,“ připouští místostarosta, ,,nejsme ale schopni ovlivnit, jak dlouho policie případ řešila.“

 10656169 10203160949606027 1304934132 n

18:32 Vyšetřování bylo problematické, ve středu minulý týden bylo sděleno obvinění a policie konala. ,,Dohoda byla taková, že jakmile budeme moci informaci zveřejnit, pustíme ji ven,“ zní od Švába.

18:38 ,,Vondráček po mé tiskové konferenci sdělil věci, které jsou stoprocentně lživé. Následná reakce nebyla šťastná, to připouštím,“ promlouvá o situaci už asi deset minut Šváb.

18:41 Místostarosta hraje na citlivou strunu. ,,Nechci tu některé věci říkat napřímo. Ta paní má rodinu, která tu po ní zůstala…je to hrozně složité. Některá volební uskupení se situace ujala a to považuju za nechutný,“ promlouvá.

18:43 ,,Podle mě nejde o eutanázii ani o pochybení. Byl to trestný čin,“ má jasno Šváb.

18:44 Mimochodem od našeho pana ředitele máme zprávy, že nejvíce chlebíčků snědla zastupitelka Houdová. Snad byly dobré.

18:50 Nyní opět diskutují zastupitelé. Nedvědová si stěžuje na fungování dozorčí rady nemocnice, její stížnost na namocnici k radě nikdy nedošla.

18:51 A Pospíšil zve Nedvědovou na kávu. ,,Dělááme tu lidem divadlo, proč mi to neřeknete do očí, vidíme se přeci každou chvilku,“ diví se Pospíšil.

18:53 ,,Rád bych řekl, že všechno bylo, jak mělo být, že za všemi stojím. Nicméně když to řeknu a za měsíc vyplavou na povrch skutečnosti, tak mě tady opět budete kamenovat,“ vysvětluje Šváb. Z jeho hlasu by člověk soudil, že má na krajíčku. 

18:54 Všechny ty věci podle místostarosty vyjdou na povrch a to brzy. Šváb si je jistý, že se ještě dozvíme mnoho a mnoho skutečností. ,,Bude to ještě nepříjemné,“ je smutný Šváb.

19:02 ,,Pokud někdo způsobil a zahájil medializaci situace okolo nemocnice, tak to byl Šváb,“ má jasno Sykáček. A lidé tleskají.

19:04 Šváb ze sebe dělá chudáka, do kterého se lidé rádi strefují. Tak vypadá celý jeho dnešní projev.

19:07 Místostarosta považuje celé politizování za nechutné, to už jsme dnes ale slyšeli několikrát.

19:08 Pokorný:,,Šváb celé řešení situace nezvládl, byly to opravdu nešťastné manažerské kroky.“

19:14 Schäfer obhajuje média: ,,Je jasné, že si zjisťují informace. Když jsem viděl tu tiskovku, tak neměli jinou možnost. Chápu také Vondráčka, v dané situaci neměl jinou možnost.“

19:18 Nemocnice dostala nálepku, které se jentak nezbaví. Něco takového sdělil všem v sále Schäfer. ,,PR bylo prostě nezvládnuté, kdyby se něco takového stalo u mě ve firmě, ihned bych přemýšlel o výměně managmentu,“ nepřímo sděluje Schäfer, že by Šváb měl zvážit odstoupení.

19:22 ,,Pokud se dokáže, že jsem způsobil nějakou škodu, budu rezignovat,“ říká za potlesku Šváb. 

19:25 Zastupitelstvo bere na vědomí situaci v Lužické nemocnici Rumburk. Odhlasováno.

A náš tým opouští sál DK Rumburk, k ničemu převratnému by už dojít nemělo. Na programu jsou už jen tyto body:

13. Informace z valné hromady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje
14. Informace z valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, a. s.
15. Diskuse členů zastupitelstva města
16. Závěr zasedání

Děkujeme za pozornost a přeje vám krásný zbytek prázdninového večera.