weby pro nejsevernější čechy

130. výročí založení Horského spolku pro nejsevernější Čechy

V sobotu 6. září 2014 uspořádal Klub českých turistů, o.p.s. České Švýcarsko a Křinický pivovar vzpomínkovou akci ke 130. výročí založení Horského spolku pro nejsevernější Čechy a 150. výročí vydání prvního turistického průvodce po Českém Švýcarsku. Z České Kamenice turistickou linkou 435 do Arnoltic, odtud z rozcestí do Bynovce, kde čekala další skupina, přišedší směrem od Děčína. Po úvodním slově po zelené pod Kamenným vrchem (prý tu bývala rozhledna, kterou dávno odvál čas), na křižovatce turistických cest přestup na červenou a dál na Růžovou vyhlídku (či Růžový hřeben, podle toho, které názvosloví si turista vybere). Najednou se z lesa otvírá výhled z vrcholku pískovců hluboko do údolí Labe a po levé ruce se zvolna rýsuje Děčín. I dále po červené – Spálenisko, vyhlídkový pavilon Labská stráž, Stoličná hora, známější jako Kvádrberk. Ještě dnes je přes veškerý postup civilizace zřejmé, jak to tu kdysi muselo být krásné, udržované a využívané…

Z Kvádrberku sestup do parčíku nad nemocnicí k jezírku, kde už čeká Krásnolipský komorní sbor a pár dalších účastníků vzpomínky. Několik proslovů, několik písní a početný dva roztaje jak zbytky sněhu na sluníčku…

Bohužel se nepodařilo nalákat veřejnost z Děčína, asi tu mají jiné starosti, než vzpomínat na úsilí nějakého spolku kdesi ještě severněji. A na některých tvářích bylo zřejmé, že je trochu zaskočilo, že šlo nejen o turistické oslavy (viz foto a trička).