weby pro nejsevernější čechy

Výstava „Filipovský zázrak“ v Loretě Rumburk

Nová výstava v Loretě Rumburk přibližuje od soboty 13. 9. 2014 výjimečné události, k nimž došlo v nedalekém Filipově roku 1866. Sedmnáct výstavních panelů přibližuje historii mariánského poutního místa a osudy baziliky minor Panny Marie Pomocnice křesťanů. Výstavní panely přinášejí podrobné informace o historii zjevení Panny Marie 13. ledna 1866, vzniku poutního místa, stavbě milostné kaple, poutního kostela a posléze kláštera redemptoristů. Desítky unikátních dobových zobrazení doplňují stavební plány, ukázky dobových textů, svaté obrázky i upomínkové předměty z poutí. Výstavu „Filipovský zázraků pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk ve spolupráci s Římskokatolickou farností Jiříkov za podpory Ministerstva kultury. Výstava potrvá do 30. 10. 2014. Přístupná je od úterý do soboty od 10.00 do 17.00 h. Součástí výstavy je stejnojmenná přednáška Filipa Stojaníka. Uskuteční se v pátek 3. 10. 2014 od 17.00 h. v Městské knihovně Rumburk. Vstupné na výstavu je 50 a 25 Kč.  

Před 148 lety došlo ve Filipově v domě čp. 63 ke zjevení Panny Marie a zázračnému uzdravení tkadleny Magdaleny Kade. Ta se po výjimečné události dočkala okamžitého vyléčení duševní nemoci a komplikovaného kožního onemocnění. I z pohledu moderní vědy jsou tyto události považované za mimořádné, jak konstatoval mimo jiné antropologický výzkum prof. Emanuela Vlčka z Národního muzea v Praze z let 1991-1994. A jaký byl další osud Magdaleny Kade? Starala se o poutníky a nemocné, dožila se sedmdesáti let a zemřela roku 1905. Na místě zjevení Panny Marie a zázračného uzdravení ve Filipově u Jiříkova se nejprve v letech 1870-1873 postavila milostná kaple Uzdravení nemocných. V letech 1873-1855 ji následovala stavba monumentálního poutního kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů s kapacitou 4 000 osob. V roce 1926 byl kostel papežem Piem XI. poctěn čestným titulem basilika minor. Ve 30. letech 20. století patřil kostel k nejnavštěvovanějším poutním místům ve střední Evropě. Podle dobových svědectví jej ročně vyhledalo 100 000 poutníků. Evidovány byly stovky svědectví o zázračných uzdraveních, které se připisovaly přímluvě Panny Marie Filipovské. Místu se v té době říkalo „Lurdy severních Čech“. Poutní tradici nepřerušil ani odsun německého obyvatelstva a komunistické represe. Papežem Janem Pavlem II. byla roku 1985 ve Vatikánu požehnána zlatá korunka milostné sochy Panny Marie Filipovské. Sochu následně korunoval kardinál František Tomášek. 

Poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů byl do roku 1950 ve správě redemptoristů. Po násilném zrušení kláštera jej do své péče převzala Římskokatolická farnost Jiříkov, spravovaná od 90. let 20. století komunitou salesiánů se sídlem v Rumburku. V nejmladším poutním místě Litoměřické diecéze se konají pravidelné nedělní bohoslužby. V červenci a srpnu chrám ožívá koncerty varhanní hudby. Zjevení Panny Marie se připomíná každoročně 13. ledna ve 4.00 h. ráno slavnostní poutní mší, které se účastní desítky koncelebrujících kněží z Čech a Německa a stovky věřících.  

Výstava „Filipovský zázrak“ navazuje na předchozí propagační aktivity v Loretě Rumburk, které se týkaly poutních kaplí a křížových cest Šluknovska. Poutní místa připomíná mimo jiné stálá „Expozice církevního umění Šluknovska“ ve vstupní budově Lorety Rumburk. 

S přáním pěkného dne

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.loretarumburk.cz 

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Aktuální snímek baziliky Panny Marie Pomocnice křesťanů. Foto Jiří Stejskal

Poutní kostel ve Filipově. Detail svatého obrázku. Neznámý autor, nedatováno. Archiv ŘKF Jiříkov

 

Vernisáž výstavy „Filipovský zázrak“ v Loretě Rumburk v sobotu 13. 9. 2014. Foto Klára Mágrová