weby pro nejsevernější čechy

Doktor Vondráček reaguje na trestní oznámení Lužické nemocnice

Trestní oznámení – z medicínského hlediska je to blábol, prohlášení Mudr. Vondráčka Poté, co jsem si přečetl trestní oznámení na mou osobu, podané Lužickou nemocnicí prostřednictvím advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák, musím říci, že nechci a nemohu hodnotit právní aspekty svého chování. To nechám na policii a budu rád, když vše důkladně vyšetří. S důkazy, které jsem bezprostředně po činu zajistil a to dokonce dvakrát, podruhé poté, co dokonce zmizely v koši na odpadky, jsem pracoval podle svého nejlepšího svědomí a vědomí a následně je předal mým nadřízeným pracovníkům. S překvapením teď zjišťuji, že jsem měl zřejmě zajistit i „otisky prstů“. I tuto otázku nechám na vyšetřování policie.
Z medicínského hlediska nesouhlasím s trestním oznámením v několika bodech:
1. Čl. I odst. 2 trestního oznámení – Rakovina.
Na úmrtním listu uvedena není a nikdy nebyla. O rakovině mluvil pouze pan Šváb. Já jsem mluvil pouze o systémovém zánětu. Pozn. pro náměstka: jedná se o SIRS a MODS, jehož součástí je selhání jater.
2. Čl. II odst. 6 trestního oznámení – důkazní hodnota pitevního protokolu je pro účely usvědčení zřejmá
Podle odborného lékařského názoru se jedná o účelové tvrzení. K zdravotní pitvě několik hodin po úmrtí došlo, přesto však v tomto konkrétním případě mohla pitva jen těžko prokázat skutečný důvod úmrtí pacientky (zabití kaliem). Zdravotní, ale i soudní pitva, která je provedena za několik hodin po úmrtí vždy vykazuje vysoký obsah draslíku v krvi zemřelého, takže nemůže být důkazem o podání draslíku ve vysoké dávce přímo do žíly.
List o prohlídce mrtvého jsem nepodepsal a nedokončil a věřil jsem kolegovi, že ho doplní dle mých předaných informací – kolega asi nepochopil, co mu sděluji; na nahrávce jasně říká, že jsem ho o všem informoval, o tom, že byla zajištěna infuze i o tom, jaké závěry z toho plynou.
Lékařský náměstek Lužické nemocnice by měl vědět, že právě s tímto vědomím jsem v noci, bezprostředně po činu jednal a zajišťoval důkazní materiál.
3. Čl. II odst. 9 trestního oznámení – neoznámení skutečnosti PČR.
Dle mého svědomí jsem postupoval správně: ihned jsem zajistil důkazy, které jsou na rozdíl od pitvy (viz. výše) nezvratné. Uvidíme, jaký bude výstup ze šetření Lužické nemocnice v dalších podobných podezřelých případech a jak se postaví management k lékaři, v případě, kdyby se chraňbůh něco podobného prokázalo a jak se postaví k lékaři, který v tu dobu sloužil.

Trestní oznámení svědčí o odborné neznalosti objednavatele a o tom, že oslovená advokátní kancelář vycházela při jeho formulování ze zmanipulovaných a neúplných informací, které, jak mám pocit, měly zejména poškodit mou osobu.

Chci deklarovat, že nahrávky, které se objevily v souvislosti s tímto případem, jsou autentické (nicméně jsem o jejich pořizování nevěděl, což mi nepřijde právě etické), ale za vším, co na nich říkám, si stojím.
Právní zastoupení zatím nemám, protože: 1) případ jsem oznámil hned (bohužel nečestným lidem, měl jsem volat policii, ale ta by pitvou nezjistila nic, jedině v případě, že by byla provedena ihned přímo na lůžku, což opravdu nejde).
2) jak vyplývá z nahrávky, nekryl jsem ani nenadržoval pachateli činu.
3) v žádném případě jsem neodstraňoval důkazy, naopak jsem je zajistil dokonce dvakrát!
Jediné, čeho jsem se dopustil, je to, že jsem dokázal pochybení zdravotní sestry zajištěním důkazů ihned po činu.

V Rumburku, 18. 9. 2014
Mudr. Petr Vondráček