weby pro nejsevernější čechy

VDF, ANO

Také jste od vyhlášení výsledků voleb slyšeli tolik pověstí, skazek, bájí, legend a báchorek, jak to vlastně ve Varnsdorfu bude? No, asi to vlastně všechno byla někdy pravda (nebo ještě teprve bude)… Kdo chtěl vědět začerstva, jak to tentokrát na sále Střelnice při ustavujícím jednání dopadlo, určitě sledoval on-line přenos na webu města, kde se objevovaly okamžité informace o jeho průběhu. Ke zveřejněným faktům není moc co dodat. Takže jen pár poznámek – lidí se sešlo tolik, že jsem až měl pocit, že jich tolik nechodilo ani v době největší slávy místních demonstrací. V okamžiku, kdy je jasné, že město bude mít oproti předchozím dvěma uvolněným místostarostům jednoho jediného neuvolněného, navrhovatelka dvou pozic L. Ondráčková prohlašuje, aby se začalo s hledáním doktora Chocholouška. Když pak dojde ke konkrétnímu hlasování o uvolnění / neuvolnění, řada členů zastupitelstva je dobře zmatená a nejspíš ani nepostřehla, pro co vlastně hlasují. Následně do věci vstupuje městská právnička, která upozorňuje na sporný výklad formulace usnesení. Revokace, přeházení slovíček, nové hlasování, stejný výsledek, zastupitelé pořád stejně zmatení.

Prezence nových členů zastupitelstva

Hlasování o návrhu na 2 místostarosty

Hlasování o návrhu na jednoho místostarostu

Hlasování o uvolnění z funkce pouze starosty (místostarosta bude neuvolněný)

Těsně před 16:00 se přiblíží volba nového starosty. Tak nějak jsem si vzpomněl na jednotnou kandidátku Národní fronty. Zvláštní je, že nejprve se vždy hlasuje pro návrh, předložený volební komisí, a následně pro usnesení, konstatující tuto volbu, většinou s různými výsledky.

Volba starosty

Ing. Horáček se posouvá o jedno místo do čela, stávající starosta ho dekoruje a přesouvá se mezi zastupitele. Pauza na přeházení hlasovacích zařízení.

Po svolání zastupitelů zpět na místa volba místostarosty. Zase jen jeden kandidát. Ani slovo, ani náznak toho, že by to mělo být jen dočasně, nouzovka za to, než se vyřeší občanství toho, kdo se vzdal své vyhrané pozice na jednom z odborů města. Zvolený J. Hambálek se stává vzápětí i velitelem Městské policie.

Volba místostarosty

Čtvrt hodiny po 16:00 dojde na radu města. Počet je odhlasován sedm, a protože jejími členy jsou automaticky starosta a místostarosta, zbývá 5 volných míst, na něž je nakonec navrženo 6 kandidátů, Neprojde Ing. Draský. Zvoleni jsou Josef Šusta (ANO, 2010 a 2006 ne), ThMgr. Roland Solloch (ANO, 2010 HNHRM, 2006 HNHRM), PharmDr. Jindřich Šmíd (ANO, 2010 ODS. 2006 ne), Ing. Bc. Petr Jakubec (ČSSD, 2010 ČSSD, 2006 ČSSD), MUDr. Václav Jára (Volba pro město, 2010 KDU-ČSL, 2006 KDU-ČSL).

Volba členů rady města – Ing. Draský

Volba členů rady města – Josef Šusta

Volba členů rady města – Roland Solloch

Volba členů rady města – Jindřich Šmíd

Volba členů rady města – Petr Jakubec

Volba členů rady města – Václav Jára

Během volby finančního a kontrolního výboru (obě předsednictví obsazují členové KSČM) odcházím. Doma se pak ještě dočítám, že L. Juricová, u níž se během jednání potvrdilo, že bude víceméně proti všemu, co se kdy bude projednávat, navrhla vypsání výběrových řízení na všechny vedoucí odborů MěÚ, velitele měst. policie a ředitele nemocnice a městských sportovišť. Myslím, že k tomu nedojde, na rozdíl od výběrového řízení na vedoucí pozici jedné městské organizace, která v tomto seznamu nefiguruje, ale o němž si po městě cvrlikají vrabci na střeše.

Výsledná dojem? Podle dosavadních hlasování to vypadá, že u nás zcela ztratil smysl pojem opozice. Ten jeden červený hlas proti všemu nikdy nic neovlivní.