weby pro nejsevernější čechy

Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku 2014

V kostele sv. Vavřince v Rumburku je od začátku adventu k vidění klášterní betlém. Jesličky byly vyřezané těmi nejlepšími řezbáři Šluknovska v roce 1922. Dvaadevadesát let starý betlém se staví na ploše o rozloze 20 m² v postranní kapli sv. Antonína Paduánského v kostele sv. Vavřince. Betlém v orientálním stylu pořídli řeholníci z rumburského kapucínského kláštera. Klášterní betlém je přístupný během otevírací doby Lorety Rumburk od 29. 11. 2014 do 2. 2. 2015, od úterý do soboty mezi 9.00 až 16.00 h. Jeho návštěva je součástí prohlídkového okruhu v Loretě Rumburk. Vstupné je 50 a 25 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma. O vánočních svátcích je možné betlém zhlédnout v pátek 26. 12. 2014 od 14.00 do 17.00 h., a dále v sobotu a v neděli 27. 12. a 28. 12. 2014 mezi 14.00 až 16.00 h. Vstupné o Vánocích je dobrovolné. Betlém v kostele sv. Vavřince v Rumburku zpřístupňuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

O betlém v kostele sv. Vavřince pečují rumburští betlemáři Jaroslav Pšenička a Jaroslav Blažek. Díky nim se klášterní jesličky třikrát promění. První scénu narození Páně a klanění pastýřů nahradí od 2. 1. 2015 scéna klanění Tří králů. Od 24. 1. 2015 se betlém promění potřetí. Vystaveny budou figurky, představující útěk Panny Marie, Josefa a malého Ježíše do Egypta. 

Loreta Rumburk: betlém v kostele sv Vavřince (foto Jiří Stejskal 2014)

Ti, kdo se chtějí za klášterním betlémem vypravit opakovaně a vidět všechny jeho proměny, by si měli uschovat vstupenku z první návštěvy rumburské Lorety. Poté, co se prokážou vstupenkou a získají razítko, si v lednu při druhé a třetí návštěvě prohlédnou betlém zdarma. 

Klášterní betlém v Rumburku bude k vidění i během lednové vycházky za rumburskými soukromými a kostelními betlémy, kterou v sobotu 24. 1. 2015 pořádá Spolek přátel Rumburku. Pochůzky za betlémy a vzájemné porovnání každoročních vylepšení jesliček bylo před rokem 1945 nedílnou součástí oslav vánočních svátků na Šluknovsku. Více informací k Vycházce za rumburskými betlémy se zveřejní na www.loretarumburk.cz.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.loretarumburk.cz 

www.poutni-mista-sluknovsko.cz