weby pro nejsevernější čechy

Sekunda sem, sekunda tam …

Ne, nebojte se, dnes to nebude obsedantně o hlavě (?) státu. Čtu v denním tisku, či v denním webu, či jak se to vlastně řekne, o tom, že letošní rok bude podle vědců o jednu celou sekundu delší. Samozřejmě, všichni už jsme se dozvěděli (alespoň doufám), že čas je relativní. Čtenáři sci-fi knížek to rozhodně znají, protože tam se s časem mrská, jako když bičem práská. Jeden nemusí být zrovna raketový vědec, aby si všimnul, že včera mu bylo 20 (30,40,…) a dnes je mu 50 (60,70…) nebo také včera 14, dnes teprve 17 a půl a 18 mu bude až za půl roku, že? Takže takto přesně je čas relativní v každodenní praxi. Jedna z verzí výkladu toho, co je to čas počítá s jednosměrným tokem dění odněkud někam (vznik vesmíru – konec vesmíru). Složitější teorie nechám stranou, protože se mi při představě „červích děr“ skrz něž se dá „cestovat časem“ a různými vesmíry, dělá krapet šoufl. Pro všechny zájemce o představu o tom, jak se nahlíží na čas jako na další rozměr našeho časoprostorového kontinua (?), vřele doporučuji nyní „hitový“ film „Interstellar“. Nechci tu prozrazovat, o co jde, takže jen potvrzuji, že při sledování filmu jsem si častěji kontroloval tep a tlak a většinu snímku jsem sledoval vleže, aby to se mnou neseklo… Nyní se tedy dozvídám, že vzhledem k setrvačně bržděné rotaci Země v důsledku působení gravitace Měsíce na světové oceány a s přihlédnutím k tomu, jak se v nitru naší planety přelévají těžké horniny v žhavém a tekutém jádru, se nám čas cukne. My, zkušení návštěvníci restauračních zařízení víme, že to existuje neustále. Po delším požívání jakéhokoli nápoje “moudrosti“ přestávají platit běžné fyzikální zákony. Na to opět nemusí být člověk raketový vědec, nebo kvantový fyzik. Po pár sklenkách se značně mění gravitace a čas (samozřejmě) ubíhá také jinak. Geniálně to vystihuje J.J. Neduha písní se sloganem „Šel jsem včera domů, přišel jsem až zítra…“ Jinak řečeno, čas je (hlavně ten na hodinách) společenskou smlouvou, podle níž si tak nějak určujeme děje kolem i v nás. Takže se nelekněte letos, 30. června, protože to je den, na který vědci stanovili to časové „škytnutí“. Kdo se nebojí, ať si někde „nagoogluje“ přesný čas toho jevu, prý se v tu chvíli (???) změní na tu sekundu i gravitační poměry. Tak jsem zvědav… Co na to říkají setřice a springer-španělka vám sdělím později.