weby pro nejsevernější čechy

Rumburské zastupitelstvo schválilo svolání valné hromady akcionářů Lužické nemocnice

Včerejší (29/1/2015) rumburské zastupitelstvo proběhlo ve velmi rychlém tempu. Bod který byl pro Rumburk, jeho občany , ale i občany celého výběžku asi nejpodstatnější se týkal svolání valné hromady akcionářů Lužické nemocnice.Tento bod prošel a byl schválen bez další diskuse. Mimo jiné v předloženém návrhu usnesení budoucí valné hromady najdeme bod, který plánuje změnu představenstva společnosti takto:

Bude odvolán Darek Šváb a zvolen Karel Schäfer, bude odvolán Petr Urban a zvolen Petr Vondráček, bude odvolána Martina Kučerová a zvolen LadislavPokorný a protože představenstvo má být napříště pětičlené, přibudou v něm ještě Petr Voldřich a Petr Dúbravec.

Obdobné změny by měly nastat i v dozorčí radě, tam, by za Radek Engla měl přijít Ladislav Růžička, za Jana Pospíšila Dagmar Mertlová, za Jana Sembdnera Broňa Nedvědová a za Václava Staňka Vladimír Kolařík.

Momentálně je tedy na tahu ředitel nemocnice Darek Šváb, který ma na svolání valné hromady čtyřicet dní.

Nechceme nikterak předjímat věci příští, ale ani tenhle termín není jistý. Vzpomeňme si, jaké průtahy nastaly při předávání rumburské radnice po minulých volbách, o předvolání pana Švába k soudu nemluvě.

Podle informace, která zazněla i na tomto zastupitelstvu, je situace v nemocnici vážná a sezona velmi nejistá. A když je personál v takovémto zařízení neklidný, není to nikdy dobré znamení.

Jak státnicky se zachová současné vedení, jestli přispěje k uklidnění situace, nebo bude hájit hlavně vlastní zájmy, uvidíme v následujících týdnech. A budeme při tom doufat, že neonemocníme.