weby pro nejsevernější čechy

Münzbergové na Tolštejně

Začátkem letošního roku vyjde publikace o rodu Münzbergů a jejich životě na hradě Tolštejn.Johann Josef Münzberg – hostinský a sběratel Vlastním nákladem ji vydají potomci hostinského a sběratele starožitností kuriozit Johanna Josefa Münzberga (1838 – 1907). Ten byl spolu se svými potomky nerozlučně spjat s restaurací na zřícenině hradu Tolštejn. Publikace se představí v úterý 24. 3. 2015 od 18.00 h. v předsálí Městského divadla Varnsdorf. Během přenášky „Münzbergové na Tolštějně“ ji přiblíží Martin Sekyra, potomek J. J. Münzberga. Přednášku pořádá Kruh přátel muzea Varnsdorf.

V letošním roce uplyne 150 let od zahájení hostinské činnosti na hradě Tolštejn. Vlastní hradní restaurace zahájila provoz roku 1866. „Dohledaný rodokmen jiřetínských Münzbergů  sahá před rok 1700 a první zmínka o nich je už kolem roku 1600. K věčnému spánku byla většina z nich uložena do rodinného hrobu v Jiřetíně pod Jedlovou. Bohužel, rod Münzbergů už po přeslici vymřel, avšak další generace v kraji stále žijí,“ uvedla Markéta Vovsíková, která se podílí na přípravě publikace.

Připravovaná publikace formátu A5 bude mít kolem 130 stran. Předběžnou, nezávaznou objednávku výtisku je možné hlásit na tel. čísle +420 724 241 419 nebo e-mailem vovsik@volny.cz.

Pohled z Tolštejna (foto Klára Mágrová)