weby pro nejsevernější čechy

Nad pokračováním obnovy Lorety Rumburk visí otazník

V úterý 24. března 2015 od 15.00 do 17.00 h. se mohou obyvatelé Rumburku přijít seznámit s restaurovanými prostory v Loretě Rumburk. Zájemci si prohlédnou již obnovené části kulturní památky. Dozví se, které části barokní sakrální památky se letos možná dočkají záchrany. Díky fotografiím a dalším dokumentům zjistí, jakým vývojem prošla rumburská Loreta během 19 let trvající záchrany, a co plánuje do budoucna. Vstup na akci je volný. Celoročně přístupná Loreta Rumburk připravuje pro letošní rok další etapu obnovy barokní sakrální památky. Díky příslibu Ministerstva kultury ČR má letos do Rumburku doputovat 600 000 Kč v rámci Programu záchrany architektonického dědictví. Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk má v plánu tento přípěvek využít na restaurování dekorativní výzdoby části ambitu a restaurování malířské výzdoby kaple Pražského Jezulátka a kaple Panny Marie Lurdské. Zbylá část příspěvku půjde na obnovu fasády na vnitřním nádvoří ambitu. Provedeny mají být práce za 720 000 Kč. Celková výše restaurátorských a stavebních prací se odvine od příspěvku donátorů. O příspěvek byl vedle Města Rumburk požádán Ústecký kraj a Biskupství litoměřické.

Otazník zatím zůstává nad výší spolupodílu v minimální výši 15 %, na nějž rumburské farnosti od roku 2007 přispívalo Město Rumburk. V návrhu rozpočtu, který projedná Zastupitelstvo města Rumburk dne 26. 3. 2015, navrhla Rada města akci obnovy Lorety Rumburk v roce 2015 nepodpořit. Připomínky k návrhu rozpočtu města Rumburk mohou obyvatelé města vyjádřit písemně do středy 25. 3. 2015 nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva města. Pokud by se nepodařilo zajistit nutný spolupodíl, ocitne se akce obnovy Lorety Rumburk v ohrožení. Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury předpokládá kontinuální průběh prací a zastavení prací znamená ukončení příspěvku. Rumburská farnost neuplatňuje žádný nárok v rámci zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (tzv. restituce).

V úterý 24. března 2015 se zájemci seznámí s celým areálem Lorety Rumburk. K dispozici budou mít fotodokumentaci a restaurátorské zprávy, které přiblíží např. záchranu unikátní kaple Svatých schodů z let 2007-2012 a malířské výzdoby ambitu z let 2000-2007. Zájemci zavítají do Expozice církevního umění Šluknovska, jejíž vznik v roce 2013 podpořila Evropská unie z Programu rozvoje venkova. Seznámeni budou s budoucími plány na dokončení obnovy rozsáhlého barokního areálu, obnovou přilehlého klášterního kostela sv. Vavřince a záměrem vybudování Multifunkčního sálu a toalet pro návštěvníky.

Rumburská Loreta byla postavena jako samostatná kaple a svěřena do péče kapucínů z rumburského kláštera. Ve vlastnictví Římskokatolické farnosti – děkanství Rumburk je od roku 1950. Obnovuje se od roku 1996. Ministerstvo kultury ji podporuje od roku 1998. Město Rumburk na obnovu Lorety Rumburk přispělo v letech 2007-2014. Dosud stála záchrana Lorety Rumburk 25,83 mil. Kč. Náklady na provoz objektu a zajištění dvou pracovních míst – průvodce a údržbáře – financuje farnost. Roku 2014 inicioval Ústecký kraj zařazení Lorety Rumburk na indikativní seznam národních kulturních památek.

Rumburská Loreta dosáhla v roce 2014 rekordní návštěvnosti. Navštívilo ji 13 078 turistů a poutníků, o 48 % více než v roce 2013. Vysokou návštěvnost barokní kulturní památky na území Českého Švýcarska ovlivnilo příznivé počasí, zprovoznění česko-německé Dráhy národního parku i rozmanitá nabídka akcí, které pamatují na turisty, poutníky i dětské návštěvníky. V roce 2015 Loreta Rumburk nabízí prohlídky s průvodcem, večerní prohlídky při svíčkách, hravé prohlídky pro děti a prohlídky technického zázemí památky. V mariánském poutním místě probíhají pravidelné mše sv., v postním období pobožnosti křížové cesty a pobožnosti Svatých schodů. Hlavní turistickou sezónu v Loretě Rumburk zahájí ve čtvrtek 2. 4. 2015 rozsáhlá fotografická výstava Život kostelů Broumovska, kterou připravilo Národní technické muzeum v Praze.

V roce 2014 byla Loreta Rumburk za obnovu a restaurování nominována na celostátní cenu Patrimonium pro futuro, kterou uděluje Národní památkový ústav. Rumburská barokní sakrální památka se stala jedním ze zastavení prestižní mezinárodní poutní stezky Via Sacra. Hudební a divadelní Loretánské slavnosti v Rumburku byly certifikované jako regionální zážitek a jsou nositelem značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“. Od občanského sdružení Síť mateřských center obdržela Loreta Rumburk ocenění Společnost přátelská rodině. Památková komora České republiky ocenila vydání tiskovin pro dětské návštěvníky Lorety.

Co se letos v Loretě chystá?

loreta15prehled