weby pro nejsevernější čechy

Ještě letos se můžeme těšit na nový asfalt z Varnsdorfu do Krásné Lípy

Možná jste také zaregistrovali aktivitu na a kolem komunikace z Varnsdorfu do Krásné Lípy. Co se děje? studanka

Komunikace 2/265 podstupuje rekonstrukci, která by měla být dokončena letos v září. Od hraničního přechodu Varnsdorf/Seifenersdorf (přes Studánku) až do Krásné Lípy bude položen nový asfalt a bude obnoveno i vodorovné značení, cestou projde opravou i devět propustků a dva mostky.

My jsme dnes (20/3/2015) vyfotografovali techniku, která na Studánce likviduje stromy + pařezy a prohlubuje příkopy.

Stromy, které byly vykáceny (a to nikoli podle císařského ediktu, přikazujícího kdysi vykácet všechny porosty kolem cest do vzdálenosti, ze které je možno na cestující dohodit kámen „který lze prsty a dlaní obejmouti“, či později dokonce na vzdálenost takovou, aby nebylo na poutníky a formany možno zpoza stromu dostřelit bambitkou) ale proto, že rostly přímo z krajnice. Budou nahrazeny novou výsadbou ve větší vzdálenosti od silnice.

Celá akce by měla být ukončena letos v září a bude stát víc jak pětačtyřicet milionů korun bez daně.