weby pro nejsevernější čechy

Výstava „Život kostelů Broumovska“

K významným výstavním projektům roku 2015 v Loretě Rumburk patří výstava Život kostelů Broumovska. Její zahájení je součástí zahájení hlavní turistické sezóny v Českém Švýcarsku. Více než stovka barevných fotografií Jana Záliše představuje deset barokních kostelů na Broumovsku. V Loretě Rumburk je výstava o nadčasové kráse i současné podobě sakrální architektury k vidění od 2. 4. do 30. 5. 2015. V křížové chodbě je přístupná od úterý do soboty, od 10.00 do 17.00 h. Vstupné je 50 Kč a 25 Kč. Vernisáž se koná ve čtvrtek 2. dubna 2015 od 17.00 h. Výstavu Život kostelů Broumovska v roce 2014 připravilo Národní technické muzeum v Praze a občanské sdružení Omnium, které se o záchranu a další  využití kostelů stará přímo v terénu. V Loretě Rumburk výstavu pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. 

Návštěvníci Lorety Rumburk se od dubna do května 2015 prostřednictvím fotografií seznámí se sakrální architekturou Broumovska. Zdejší kostely z let 1709 – 1743 byly postaveny podle plánů barokního architekta a stavitele Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera. „Výstava Život kostelů Broumovska ukazuje citlivé umístění sakrálních staveb v krajině i obci a zaznamenává výrazný architektonický rukopis obou Dientzenhoferů,“ uvedl ing. arch. Petr Krajči z Národního technického muzea. 

Součástí prezentace architektury Broumovska v Loretě Rumburk je promítané pásmo fotografií a výpravná publikace „Broumovsko objektivem Jana Záliše. Krajina architektury architektura krajiny“ z roku 2013. Na výstavě se podrobně představují tyto kostely: Kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově, kostel sv. Václava v Broumově, kostel Všech svatých v Heřmánkovicích, kaple Panny Marie na Hvězdě, kostel sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích, kostel sv. Barbory v Otovicích, kostel sv. Jakuba Většího v Ruprechticích, kostel sv. Markéty v Šonově, kostel sv. Michaela archanděla ve Vernéřovicích a kostel sv. Anny ve Vižňově. 

Výstava Život kostelů Broumovska se v roce 2014 premiérově představila v Národním technické muzeum v Praze, poté zavítala do Broumova. Vedle Rumburku se bude prezentovat např. v Brně. Volba výstavy v rumburské Loretě nebyla náhodná. Rumburská barokní památka se prezentaci sakrální architektury věnuje dlouhodobě. Samotná loretánská kaple Panny Marie je spjatá s významným rakouským architektem Johannem Lucasem Hildebrandtem. Další sakrální stavby Šluknovska jsou od 18. století  spojeny se stavbami stavitele a zednického mistra Johanna Georga Aichbauera ml., který vyrůstal v rodině Kryštofa Dientzenhofera a byl nevlastním bratrem Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Stavitel Johann Georg Aichbauer ml. je autorem kostela sv. Jiří v Jiříkově a kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech. 

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.loretarumburk.cz 

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

 

Kostel v Božanově na Broumovsku. Foto Jan Záliš

 

Kostel v Božanově na Broumovsku. Pohled z lomu v Božanově. Foto Jan Záliš

 

Pohled na Broumovskou kotlinu s městem Broumov. Foto Jan Záliš