weby pro nejsevernější čechy

Celorepubliková dobrovolná akce Noc s Andersenem na ZŠ v Mikulášovicích

V pátek [27/2] po 19.00 hodině se uskutečnila tradiční celorepubliková akce Noc s Andesenem na ZŠ v Mikulášovicích. Má kamarádka Veronika, pracuje na ZŠ v Mikulášovicích jako asistentka (tase tohoto báječného čtivého projektu zúčastnila prvně, ale škola sama osobě se tohoto zúčastnila již poněkolikáté), mne pozvala na celostátní dobrovolnou akci Noc s Andersenem, pro žáky prvního stupně (2.třída). No a já jsem přijel s foťákem a zdokumentoval jsem to jaksi i rád, protože moc akcí mimo Šluknov nemám. Myslím si, že to byl dobrý počin, že to děcka bavilo, trochu se i bála, ale nakonec pejska našla. Kniha této noci s pohádkou byla právě Pejsek a Kočička od Josefa Čapka.

Jsem si našel na wikipedii info:

První Noc s Andersenem proběhla na přelomu 31. března a 1. dubna 2000 v dětském oddělení Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, zúčastnilo se 25 dětí. Od roku 2001 se pořádá po celé České republice pod záštitou Klubu dětských knihoven. V dalších letech se noc rozšířila i za hranice České republiky, pořádá se v Polsku, Slovensku, Rakousku, Slovinsku a Německu. Kromě veřejných knihoven se akce účastní i školní knihovny, školy, školky, domy dětí, občanská sdružení a další zařízení. V letech 2001–2008 se konaly jednotlivé ročníky za podpory akce Březen – měsíc internetu (za mého mládí to byl měsíc knihy, jestli si to pamatuji dobře). V roce 2010 se Noc s Andersenem uskutečnila na 905 místech, z toho v 446 knihovnách a účastnilo se jí celkem 31 256 dětí. V roce 2011 proběhla na 1 065 místech s celkovým počtem 40 957 dětí a roce 2012 to už bylo 1 133 míst a 44 067 dětí.