weby pro nejsevernější čechy

Skryté poklady z ústeckých vil na zámku Krásné Březno

Dovolte mi pozvat co nejširší veřejnost na výstavu Skryté poklady z Ústeckých vil. Výstavu je přístupná pro veřejnost ve všední dny od 20. dubna do 10. června 2015 na zámku Krásné Březno, vstupné 20 a 15 Kč (školní skupina 150 Kč), otevřeno Po, Út, St, Pá 8–14 hod., Čt 8–17.30, poslední vstup hodinu před uzavřením. U příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel v sobotu 18. dubna bude výstava přístupná veřejnosti v tento den zdarma v době 10–15 hod. 

Výstava Skryté poklady z ústeckých vil s podtitulem „zabavené kulturní dědictví z ústeckých nemovitostí po roce 1945“ představuje vybrané předměty ze sbírek Národního památkového ústavu, které byly v hektické poválečné době zachráněny ze zkonfiskovaných domů a bytů po odsunutých německých obyvatelích. Tyto předměty shromažďoval a evidoval tehdejší ředitel Muzea a archivu v Ústí nad Labem Alfred Piffl, který byl jmenován obvodním pověřencem pro zajištění umělecky a historicky cenných předmětů z majetku „státně nespolehlivých osob“, mezi něž patřily např. významné podnikatelské rodiny Wolfrumů nebo Schichtů. Většina cenností, jako byly šperky, zlato či mince, byla ovšem dávno odcizena, mnohá umělecká díla byla z neznalosti zničena. Některé předměty Piffl objevil ve skladech a na smetištích, kde končila značná část vybavení domácností německých obyvatel. Cílem výstavy je představit veřejnosti umělecky hodnotná, leč nepříliš známá a opomenutá díla, zastoupená především portréty, miniaturami, orientáliemi, ale i předměty osobní potřeby.

S pozdravem a na setkání se těší

Ing. arch. Daniel Vágner

pracovník vztahů k veřejnosti, redaktor

Podmokelská 1/38

400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno

tel.: 472 704 843, 778 403 915

e-mail: vagner.daniel@npu.cz

http://www.npu.cz/