weby pro nejsevernější čechy

Šluknovskému výběžku hrozí nedostatek ambulantních lékařů

Nedostatek ambulantních lékařů je problémem, se kterým se potýkají téměř všechny regiony České republiky a Šluknovský výběžek není výjimkou. Starší lékaři odcházejí do důchodu a mladí se sem nehrnou. A ti, kteří by se již vypravili na sever, mnohdy zakotví o několik kilometrů severněji v německých nemocnicích.

Nejhorší situace mezi ambulantními lékaři na Šluknovsku je v oboru gynekologie. Ještě v polovině minulého roku bylo v tomto regionu osm ambulantních gynekologů a podle informací z Ústavu zdravotnických informací a statistiky připadalo na každého lékaře v průměru tři a půl až čtyři tisíce pacientek. V létě minulého roku ukončil svou praxi MUDr. Dranačka (ambulance ve Varnsdorfu a Šluknově) a koncem ledna tohoto roku MUDr. Nácovská zrušila svou praxi v Rumburku. Na celý Šluknovský výběžek tak zbylo pouze šest gynekologických ambulancí, přičemž odchod dalšího ambulantního gynekologa se očekává na konci tohoto roku.

„Situace je v tomto směru kritická,“ zdůrazňuje předseda představenstva Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. v Rumburku Darek Šváb. „Po odchodu Dr.Dranačky do důchodu a odstěhování Dr. Nácovské z našeho regionu zůstalo bezprizorních téměř pět tisíc pacientek z celého výběžku. Zbývající lékaři již nemají dostatek volných kapacit a proto nové pacientky téměř nepřijímají. Situace se zkomplikovala i tím, že doktorka Nácovská svůj záměr zrušit praxi ve výběžku oznámila až krátce před vánočními svátky, a v tu chvíli nebylo možné sehnat za ní okamžitě náhradu. Její pacientky se to dozvěděly, až když si oznámení o ukončení činnosti ambulance přečetly na dveřích ordinace nebo v novinách. Takže ani ony nemohly reagovat včas. Jejich zdravotnická dokumentace byla v souladu se zákonnou úpravou převezena na Krajský úřad Ústeckého kraje Ústí nad Labem a zhruba tři desítky rodiček a dalších pacientek tak zůstalo absolutně nezajištěno, “ dodává nespokojeně.

Lužická nemocnice hledá řešení

Vedení Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. se snaží tuto krizovou situaci řešit vlastními silami. Byl to i jeden z důvodů, kvůli kterému představenstvo společnosti ustoupilo od svého záměru prodat budovu dnes již téměř nevyužívané polikliniky v Jiráskově ulici. „Vývoj v oblasti ambulantních praxí na Šluknovsku si vynutil změny našich plánů. Polikliniku v Jiráskově ulici neprodáme, ale naopak vytvoříme z ní středisko ambulantních péče. Právě teď modernizujeme na poliklinice gynekologickou ambulanci, která by již v průběhu měsíce dubna měla být v provozu. Její personální obsazení bude zajištěno zatím lékaři z naší nemocnice, ale hledáme do týmu další dva gynekology. Sestěhujeme sem i ambulanci „Domeček“ z areálu nemocnice. Dále sem chceme do léta sestěhovat všechny tři neurologické ambulance a denní infuzní stacionář. Stěhování čeká z vedlejší budovy v Jiráskově ulici i ambulanci plicní a kalmetizaci. V letních měsících by se na poliklinice mělo otevřít zbrusu nové pracoviště obvodního lékařů pro děti a dorost, a v budoucnu zde má vzniknout i interní ambulance a kterou chceme v budoucnu rozšířit i o diabetologii, “ vypočítává záměry společnosti předseda představenstva.

Problém číslo 2: peníze a zdravotní pojišťovny

Zalátat díry po odcházejících lékařích v celé síti zdravotní péče ve Šluknovském výběžku však nebude jednoduché. Kromě nedostatku lékařů se na řešení nebo neřešení problému podepisují ještě další dva faktory – peníze a zdravotní pojišťovny. „Nepočítali jsme s tím, že budeme modernizovat budovu polikliniky. Měli jsme s ní jiné plány, které vzaly za své. Nyní hledáme finanční prostředky na potřebnou modernizaci. To v dnešní době nebude jednoduché,“ přiznává Darek Šváb. Klíčoví v této hře jsou zástupci zdravotních pojišťoven. Oni rozhodují o tom, zdali budou hradit tuto zdravotní péči. „V současnosti probíhají mezi vedením naší společnosti a vedením jednotlivých pojišťoven, hlavně s VZP, jednání o podobě smluv o poskytování zdravotní péče. Věřím, že jejich vedení pochopí zoufalou situaci tohoto regionu a vyjdou nám vstříc,“ doufá Darek Šváb

Nepříliš optimistická budoucnost
Otazníky nad budoucností se dotýkají čekáren a ordinací dalších ambulantních lékařů. Například na region, v němž žije více jak 55 tisíc obyvatel připadá pouhých 14 stomatologů. Znamená to tedy, že každý z nich má ve své ambulanci v průměru okolo čtyř tisíc pacientů, včetně dětí. Odchod některého z nich by byl pro mnoho lidí katastrofou. 

„Ve Šluknovském výběžku se bohužel skloubilo hned několik věcí najednou. Za prvé, obecný nedostatek lékařů v celé republice, za druhé, stárnutí současné generace ambulantních lékařů na Šluknovsku a za třetí absence jedné až dvou generací lékařů mladých. A protože nikdo nemládneme, je jasné že situace se bude dál zhoršovat“ vysvětluje předseda představenstva Lužické nemocnice a polikliniky Darek Šváb.

„V Lužické nemocnici dnes již naštěstí tento problém nemáme. Náš lékařský tým se opírá o lékaře středního věku s plnou atestací a specializací. Tento základ doplňují lékaři mladí, kteří by měli být zárukou pro budoucí personální stabilitu naší nemocnice. Takže ze stárnutí našich lékařů v tuto chvíli výrazný strach nemáme. Snažíme se ale pomoct řešit problém regionu. Již v polovině roku 2008 jsme pod svou gesci převzali neurologickou ambulanci po MUDr. Mackové, v loňském roce (od poloviny září) jsme řešili stejným způsobem problém po odcházejícím MUDr. Dranačkovi ve Šluknově. Nelze ale vyřešit všechno. To, jak se bude dále vyvíjet zdravotnictví ve Šluknovském výběžku je záležitostí celého systému zdravotnictví, odměňování lékařů a jejich vzdělávání v celé České republice,“ podotýká Darek Šváb.
Šluknovský výběžek

Počet obyvatel cca 55 300

z toho muži cca 27 280

z toho ženy cca 28 020

z toho dětí cca 20 000

Praktičtí lékaři pro dospělé – 19 ordinací – 16 lékařů (průměr 3456 pacientů/ na lékaře)

Praktičtí lékaři pro děti a dorost – 12 ordinací – 11 lékařů (průměr 1820 pacientů/ na lékaře)

Praktičtí lékaři – stomatologie – 16 ordinací – 14 lékařů (průměr 3950 pacientů/ na lékaře)

Praktičtí lékaři – gynekologie – 7 ordinací – 6 lékařů (průměr 4670 pacientek/ na lékaře)

Samostatné ordinace lékařů specialistů – 18 ordinací – ORL, nefrologie, oční, alergologie, kardiologie, neurologie, ortopedie, diabetologie, chirurgie, urologie, kožní a rehabilitace.

Lékárny a výdejny léků – 10

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. v Rumburku zajišťuje tyto ambulance: 

Pediatrická – Vilémov, Dolní Poustevna, Rybniště, poradna – gastroenterologická, nefrologická, alergologická

Chirurgická, traumatologická, ortopedická, cévní, proktologická, urologická, mammologická, stomická

Interní, kardiologická, gastroenterologická

Gynekologická, riziková, COP

Oční, neurologická, TRN a kalmetizace

Pozn.: Výše uvedené statistické údaje jsou čerpány z databáze ČSÚ a z ÚZIS.